VNG

L'Eixample Nord acollirà l'ARE de Vilanova

La posada en marxa de l'Àrea Residencial Estratègica suposarà una oportunitat per crear una gran bossa d’habitatge de protecció oficial a la ciutat

VD 20-02-2008 09:01 Lectures 61
La Generalitat consensuarà amb l'Ajuntament la ubicació concreta de l'ARE dins del sector. Fdg/Carles Castro

La Generalitat consensuarà amb l'Ajuntament la ubicació concreta de l'ARE dins del sector. Fdg/Carles Castro

Durant els propers dies el govern municipal estudiarà la proposta oficial de la Conselleria d’Obres Públiques i Política Territorial, que hauria d’encaixar amb el futur desenvolupament del sector de l’Eixample Nord i, posteriorment donar-la a conèixer a la resta de grups que conformen el Consistori vilanoví.

La creació d’aquestes ARE’s forma part del Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, aprovat l’octubre de 2007, que té per objectiu dotar les administracions catalanes d’instruments que permetin obtenir sòl per a la construcció d’habitatge assequible. D’aquesta manera es podrà posar a l’abast de la ciutadania nous habitatges assequibles en zones que ja estan preparades per acollir aquest creixement demogràfic.

Pel que fa a l’ARE de Vilanova i la Geltrú, a l’Eixample Nord, ocuparà 20 hectàrees de les 100 que conformen el nou sector. D’aquestes 20 hectàrees, un 15% es cedirà a l’administració per què en destini una part a equipaments, que es construiran al mateix temps que els habitatges. En un principi es preveu que s’hi construeixin un miler de pisos, dels quals la meitat seran protegits.

L’alcalde de VNG, Joan Ignasi Elena ha qualificat aquesta proposta de positiva ja que permetrà “disposar d’una bossa d’habitatge social i alhora permetrà que la tramitació del desenvolupament d’aquest nou sector de la ciutat es faci de manera més àgil”. Així mateix, Joan Ignasi Elena ha destacat que l’aprofitament mig, alhora d’urbanitzar qualsevol sector és del 10% mentre que en el cas de les ARE’s “s’atorga als municipis un 15% de l’aprofitament mig, que es pot destinar a equipaments”. Amb tot i això, l’alcalde de la ciutat ha manifestat que la ubicació definitiva de l’ARE a l’Eixample Nord es decidirà, mitjançant una proposta del propi Consorci de l’Eixample Nord, en el sí del Ple municipal.

Per a la ciutat suposa, entre d’altres, una oportunitat històrica de crear una gran bossa d’habitatge social en diferents modalitats, protecció oficial, habitatges a preu concertat i habitatge concertat català. També suposa per a la ciutat un avantatge quant a la tramitació urbanística, ja que es redueix notablement el termini d’execució, de manera que si les previsions de la Conselleria d’Obres Públiques i Política Territorial s’acompleixen es podria començar a edificar en el termini de tres anys.

A l’hora de desenvolupar les ARE’s el Decret Llei estableix, com a garantia de qualitat urbanística que les àrees residencials estratègiques s’han d’ubicar en municipis amb capacitat de constituir-se com a nuclis vertebradors del territori, amb bona accessibilitat a la xarxa de transport públic i subministrament d’aigua garantit. A més també contempla que la densitat mitjana de sector sigui de 50 habitatges per hectàrea, dels quals un 50% seran de protecció pública; que es prevegi una dotació suficient de sòl per a espais lliures i equipaments i que es garanteixi la integració en el medi, l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigua i el tractament de residus. Finalment per garantir la qualitat urbanística també inclou a les ARE’s la cessió de l’aprofitament i la participació dels ajuntaments, entre d’altres.

Amb la posada en marxa d’aquestes Àrees Residencials Estratègiques, el govern català harmonitza el contingut de la nova Llei del Sòl de l’estat amb la legislació urbanística catalana i dóna resposta al mandat que es desprèn del Pacte Nacional per a l’Habitatge per a l’obtenció de sòl destinat a habitatge assequible.

Publicitat
Subscriu-te a Eix Diari
La vostra confiança ens fa més independents
Centre Veterinari Sant Joan
On tu i la teva mascota us hi trobareu com a casa

ENQUESTA WEB

Melcior, Gaspar i Baltasar han passejat per tots els racons del Garraf i Penedès per recollir desitjos i il.lusions entre els més petits...

Què milloraries de les Cavalcades dels Reis Mags?

La música
Les carrosses
Els actors
Els caramels
El recorregut
La seguretat

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.

Jugueteria Online de Magatzems Chacon
Vegueria Penedès

Fem costat al President, al Parlament i al Govern ... amb un retret important

Plataforma Vegueria Penedès

En la primera ocasió d'exercici de sobirania organitzativa electoral que serà l'elecció d'aquests membres de la Comissió, tot Catalunya podrà comprovar que el Penedès continua inexistent