Anuncis Oficials. Consell Comarcal de l'Anoia

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimecres, 24 d'abril de 2019

ANUNCI - CAP RÈGIM INTERN. PROCÉS SELECCIÓ PER COBERTURA INTERINA I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL

És objecte d'aquesta convocatòria la provisió interina pel sistema de concurs oposició d'una plaça de Cap de Règim intern (codi RLLT RIN-01 núm.1), de la plantilla de personal laboral, i la creació d'una borsa de treball per a personal laboral, amb una vigència de dos anys prorrogables per acord exprés de l'ens comarcal, per la substitució d'una vacant temporal i per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes, grup A, subgrup A2, escala d'administració general, adscrit/a al departament de Règim intern del Consell Comarcal de l'Anoia.

Exposició 04-12-2018 al 16-05-2019

BASES - CAP RÈGIM INTERN. PROCÉS SELECCIÓ PER COBERTURA INTERINA I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL

És objecte d'aquesta convocatòria la provisió interina pel sistema de concurs oposició d'una plaça de Cap de Règim intern (codi RLLT RIN-01 núm.1), de la plantilla de personal laboral, i la creació d'una borsa de treball per a personal laboral, amb una vigència de dos anys prorrogables per acord exprés de l'ens comarcal, per la substitució d'una vacant temporal i per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes, grup A, subgrup A2, escala d'administració general, adscrit/a al departament de Règim intern del Consell Comarcal de l'Anoia.

Exposició 04-12-2018 al 16-05-2019