Anuncis Oficials


Ajuntament de Jorba

Delegació de les competències de contractació a favor de l'alcaldia.

Delegació de les competències de contractació que la Llei 9/2017 de contractes del sector públic atorga al ple de l'ajuntament, a favor de l'alcaldia.

Exposició: 11-07-2019 al 25-09-2019

Matèries: GENERAL
Procedéncia: GENERAL > GENERAL