Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

Concessió d'aigües subterrànies per a ús industrial

D'acord amb el que disposa l'article 109 o l'article 144 i següents del Reglament del domini públic hidràulic i l'article 4 del Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya

Exposició: 10-01-2019 al 09-02-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Medi Ambient
Procedéncia: Externa > Agència Catalana de l'Aigua