Anuncis Oficials


Ajuntament de Sitges

Pràctica i a l'ensenyament del surf, del paddel surf i del windsurf respectivament. Llicències temporals

INCOAR l'expedient per l'atorgament de tres llicències temporals d'aprofitament especial sense transformació del domini públic maritimoterrestre de sitges, per a la seva utilització, explotació i manteniment destinada a la pràctica i a l'ensenyament del surf, del paddel surf i del windsurf respectivament.

Exposició: 11-01-2019 al 11-02-2019

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Llicències i permisos d'activitats
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió