Pràctica i a l'ensenyament del surf, del paddel surf i del windsurf respectivament. Llicències temporals

INCOAR l'expedient per l'atorgament de tres llicències temporals d'aprofitament especial sense transformació del domini públic maritimoterrestre de sitges, per a la seva utilització, explotació i manteniment destinada a la pràctica i a l'ensenyament del surf, del paddel surf i del windsurf respectivament.

Període d'exposició: Del 11-01-2019 al 11-02-2019 (ambdós inclosos)

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Llicències i permisos d'activitats
Procedència: Interna - Àrea de gestió

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.