Anuncis Oficials


Consell Comarcal de l'Anoia

RESULTATS DEFINITIUS - TÈCNIC/A PROMOCIÓ ECONÒMICA. PROCÉS SELECCIÓ PER CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL

És objecte d'aquesta convocatòria la regulació del procés de selecció per proveir, pel procediment de concurs oposició i accés lliure, una plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica i ocupació, per a la seva incorporació com a personal laboral per a la seva provisió definitiva al Consell Comarcal de l'Anoia.

Exposició: 30-01-2019 al 16-07-2019

Matèries: personal
Procedéncia: anuncis de personal > resultats