Anuncis Oficials


Ajuntament de Piera

ANUNCI CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ, TRES PLACES DE TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I TRES PLACES D'ADMINISTRATIU/IVA I CONSTITUCIÓ DE BORSES DE TREBALL

Anunci sobre convocatòria de concurs oposició per cobrir en règim de funcionari interí, tres places tècnic/a d'administració general i tres places d'administratiu/iva i constitució de borses de treball.

Exposició: 11-02-2019 al 04-03-2019

Matèries: Contractació personal
Procedéncia: AL-Alcaldia > Contractació Personal