Anuncis Oficials


Ajuntament de Piera

MODELS DE SOL.LICITUDS D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Models de sol.licituds d'admissió a convocatòries de selecció de personal

Exposició: 11-02-2019 al 04-03-2019

Matèries: Contractació personal
Procedéncia: AL-Alcaldia > Contractació Personal