Anuncis Oficials


Ajuntament de Sitges

Aixecament de la suspensió de la tramitació de tots els procediments de sol·licitud de llicències d'bres majors i de llicències de primera ocupació a l'àmbit d'actuació urbanística PAU 15 Illa Capella

Aixecament de la suspensió de la tramitació de tots els procediments de sol·licitud de llicències d'bres majors i de llicències de primera ocupació a l'àmbit d'actuació urbanística PAU 15 Illa Capella

Exposició: 13-03-2019 al 02-04-2019

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Urbanisme i planejament
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió