Anuncis Oficials


Ajuntament de Sitges

Junta de Conservació de la primera fase de les obres d'urbanització del Pla Parcial PPU - 1 La Plana - Santa Bárbara -Vallpineda de Sitges

Junta de Conservació de la primera fase de les obres d'urbanització del Pla Parcial PPU - 1 La Plana - Santa Bárbara -Vallpineda de Sitges

Exposició: 14-03-2019 al 03-04-2019

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Urbanisme i planejament
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió