Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Pere de Ribes

ASPR Estadística - baixes caducitat decret 284/2019 estrangers no comunitaris

Vist el Decret 284/2019, el qual resolt declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró Municipal d'Habitants de Sant Pere de Ribes dels ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no han renovat la residencia.

Exposició: 14-03-2019 al 04-04-2019

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Població
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió > Departament d'Estadística