Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Pere de Ribes

ASPR - Estadística - Resolució baixa padró decret 244/2019

En compliment del Decret de l'Alcaldia 0244/2019 de data 27 de febrer de 2019, i segons el procediment que estableix l'article 72 del Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les persones més a baix relacionades, o als seus representants legals, la resolució d'un expedient de baixa del padró municipal d'habitants de Sant Pere de Ribes, per no cumplir les condicions de residència que estableix l'article 54 de l'esmenta't Reglament

Exposició: 14-03-2019 al 28-03-2019

Tipus de documents: Anunci
Matèries: Població
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió > Departament d'Estadística