Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Pere de Ribes

ORGT Diputació Barcelona

Remissió de la matrícula de quotes nacionals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l'any 2019

Exposició: 14-05-2019 al 28-05-2019

Tipus de documents: Edicte
Procedéncia: Externa > ORGT DIPUTACIO BARCELONA