Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Martí Sarroca

Compte General 2018

Exposició al públic del compte general de l'Ajuntament de l'exercici 2018

Exposició: 15-05-2019 al 14-06-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Econòmics
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió > Àrea de Serveis Centrals i Hisenda