ANUNCIS OFICIALS

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 07-03-2017

Tipus de documents: Acord

Publicació provisional de taxes

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 16-02-2017

Tipus de documents: Publicació

Registre de la propietat

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 31-12-2018

Tipus de documents: Publicació

Jurat

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 24-02-2017

Tipus de documents: Publicació

Expedient sancionador

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 24-02-2017

Tipus de documents: Publicació

EDICTE REGISTRE DE LA PROPIETAT DE VILAFRANCA. REFERÈNCIA CADASTRAL. REF 4

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 19-04-2017

Tipus de documents: Acord
Matèries: Urbanisme

Aprovació definitiva projecte executiu estació bombament aigües residuals sector Vinya del Pintor

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 08-03-2017

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Ordenances i reglaments

Edicte 2017/05 Aprovació provisional modificació OFnúm. 9

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 13-02-2017

Matèries: Òrgans de govern

CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 25/01/2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 20-02-2017

Matèries: Bases i convocatòries

Bases genèriques Víctor Alari i convocatòria 2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 24-02-2017

Tipus de documents: Edicte

Edicte Registre de la Propietat relatiu a finques diverses

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 27-01-2017

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Govern

Convocatòria sessió plenària ordinària

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-01-2017 al 27-01-2017

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Govern

Convocatòria del Ple ordinari del 26 de gener de 2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-01-2017 al 23-02-2017

Resolució

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-01-2017 al 31-01-2017

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UNA PERSONA DOCENT PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTE "CRÉIXER, FUTUR: APRENENTATGE, FORMACIO I INSERCIÓ LABORAL PER A JOVES " A L'AJUNTAMENT DE MASQUEFA:

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-01-2017 al 31-12-2018

Matèries: Edictes

LLISTA DEFINITIVA DELS CANDIDATS A JURAT CORRESPONENT ALS ANYS 2017-2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-01-2017 al 23-02-2017

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Econòmics

Aprovació definitiva del Pressupost general

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-01-2017 al 15-02-2017

ASPR- Secretaria - Licitació Servei de manteniment/conservació de tots els jocs infantils

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-01-2017 al 15-02-2017

ASPR- Secretaria - Licitació arrendament vehicles

Veure anunci

Pàgines: 10 9 8 7 6