ANUNCIS OFICIALS

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Període d'exposició: Del 02-12-2016 al 28-12-2016

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIO INDEGUDA 9.2.4_2016_53

Veure anunci

Període d'exposició: Del 02-12-2016 al 15-12-2016

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Via pública

INSTAL·LACIÓ D'UN CIRC DEL 16 AL 19 DE DESEMBRE

Veure anunci

Període d'exposició: Del 02-12-2016 al 12-12-2016

Tipus de documents: Acta
Matèries: Recursos Humans

ACTA TRIBUNAL VALORACIÓ MÈRITS PLA OCUPACIÓ OF. 3a BRIGADA PALETA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 02-12-2016 al 03-01-2017

Tipus de documents: Altres
Matèries: Edictes i anuncis Ajuntament

Calendari Contribuent

Veure anunci

Període d'exposició: Del 02-12-2016 al 02-01-2017

Tipus de documents: Altres
Matèries: Edictes i anuncis externs

Acte Administratiu

Veure anunci

Període d'exposició: Del 02-12-2016 al 28-12-2016

Matèries: Edictes

APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚM.7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 02-12-2016 al 31-12-2016

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Recursos Humans

Edicte 2016/42 relació d'aprovats concurs d'una plaça d'interventor/a amb caràcter interí/na

Veure anunci

Període d'exposició: Del 01-12-2016 al 29-12-2016

Tipus de documents: Notificació
Matèries: Urbanisme

Notificació incoació expedient per legalitat urbanística

Veure anunci

Període d'exposició: Del 01-12-2016 al 09-01-2017

Matèries: Població

Aprovació Padró municipal d'habitants 2016

Veure anunci

Període d'exposició: Del 01-12-2016 al 29-12-2016

Matèries: Recursos Econòmics

Aprovació inicial modificació crèdits 08/2016

Veure anunci

Període d'exposició: Del 01-12-2016 al 16-01-2017

Tipus de documents: Resolució
Matèries: Població

Baixes del Padró Municipal d'Habitants per caducitat

Veure anunci

Pàgines: 13 12 11 10 9

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.