ANUNCIS OFICIALS


Ajuntament de Cubelles

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Mostrar tots els anuncis publicats

Període d'exposició: Del 25-07-2017 al 15-08-2017

Matèries: Òrgans de govern

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26/07/2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 25-07-2017 al 08-09-2017

Matèries: Ordenances i reglaments

EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 10 I 20.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 25-07-2017 al 18-08-2017

Matèries: Hisenda i pressupost

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2017. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-07-2017 al 14-08-2017

Matèries: Població

BAIXA CADUCITAT ESTRANGERS NO COMUNITARIS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-07-2017 al 14-08-2017

Matèries: Població

BAIXA CADUCITAT ESTRANGERS COMUNITARIS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-07-2017 al 14-08-2017

Matèries: Població

BAIXA CADUCITAT ESTRANGERS COMUNITARIS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 20-07-2017 al 10-08-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIO INDEGUDA 9.2.4_2017_09

Veure anunci

Període d'exposició: Del 20-07-2017 al 05-09-2017

Matèries: Òrgans de govern

CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 17/08/2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-07-2017 al 31-08-2017

Matèries: Seguretat ciutadana

RELACIÓ DE VEHICLES

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-07-2017 al 07-08-2017

Matèries: Personal

NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS PERSONAL

Veure anunci

Període d'exposició: Del 13-07-2017 al 26-07-2017

Matèries: Notificacions edictals

Edicte de notificació a la Sra. Mary Palmero Becerra, representant de l'empresa Menudo Espectáculo, SL., Resolució del Regidor d'Esports núm. 16/2017, de 19 de maig de 2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 13-07-2017 al 04-08-2017

Matèries: Òrgans de govern

Ordre del dia del Ple ordinari del 18-07-2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 13-07-2017 al 29-09-2017

Matèries: Bases i convocatòries

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN L'ÀMBIT DE JOVENTUT

Veure anunci

Període d'exposició: Del 11-07-2017 al 01-08-2017

Matèries: Òrgans de govern

CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 12/07/2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-07-2017 al 11-08-2017

Matèries: Altres no relacionades

APROVACIÓ EXPEDIENT COL·LECTIU DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT D'EXERCICIS TANCATS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-07-2017 al 27-07-2017

Matèries: Òrgans de govern

Ordre del dia de la Comissió Informativa del dia 11-07-2017

Veure anunci

Pàgines: 1

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.