ANUNCIS OFICIALS


Ajuntament de Cubelles

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Mostrar tots els anuncis publicats

Període d'exposició: Del 26-05-2017 al 15-06-2017

Matèries: Ordenances i reglaments

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM)

Veure anunci

Període d'exposició: Del 24-05-2017 al 21-06-2017

Matèries: Bases i convocatòries

Aprovació de les bases que regulen la participació de la 6a edició dels premis als millors treballs de recerca de batxillerat dels alumnes de Cubelles.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-05-2017 al 12-06-2017

Matèries: Òrgans de govern

CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 24/05/2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-05-2017 al 13-06-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIO INDEGUDA 9.2.4_2017_14

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-05-2017 al 13-06-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIO INDEGUDA 9.2.4_2017_16

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-05-2017 al 13-06-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIO INDEGUDA 9.2.4_2017_17

Veure anunci

Període d'exposició: Del 23-05-2017 al 13-06-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIO INDEGUDA 9.2.4_2017_19

Veure anunci

Període d'exposició: Del 22-05-2017 al 12-06-2017

Matèries: Ordenances i reglaments

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL NÚM.14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENTET EN LA VIA PÚBLICA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-05-2017 al 07-06-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIO INDEGUDA 9.2.4_2017_11

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-05-2017 al 07-06-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIO INDEGUDA 9.2.4_2017_12

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-05-2017 al 31-05-2017

Resolució

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-05-2017 al 31-05-2017

Matèries: Notificacions edictals

NOTIFICACIÓ EDICTAL BAIXA D'OFICI INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 11-05-2017 al 01-06-2017

Matèries: Òrgans de govern

Ordre del dia del Ple ordinari del 16 de maig de 2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 09-05-2017 al 30-05-2017

Matèries: Òrgans de govern

CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 10/05/2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 08-05-2017 al 29-05-2017

Matèries: Població

BAIXA PER INSCRIPCIO INDEGUDA 9.2.4_2017_07

Veure anunci

Pàgines: 1

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.