1. El Joc

“JO COMPRO AL MERCAT” és un joc que posa a prova els coneixements i habilitats dels participants sobre la cultura gastronòmica dels mercats de Vilanova i la Geltrú, la seva història i la varietat i procedència dels seus productes.


El Joc està dissenyat per jugar-se des d’un smartphone, però també es pot jugar des d’un ordinador o tableta, i requereix que la persona que participi al lloc tingui un compte de Facebook.

2. Participants

Poden participar al Joc totes les persones que ho vulguin i que acceptin aquestes bases. Només s'acceptarà una participació per persona i cal registrar-se amb un compte de Facebook, aquest compte ha de representar una persona real. Només s’entregaran els premis a la persona identificada al compte de facebook.

3. Desenvolupament del joc

Cada dia, de dilluns a dissabte, des del dilluns 27 de novembre de 2017 fins el dissabte 16 de desembre de 2017, hi haurà dos o tres preguntes relacionades amb el mercat. Les preguntes seran formulades i patrocinades per cadascuna de les parades del Mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú que promocionen els premis del joc.


Cada jugador haurà de triar una resposta de les quatre possibles que s’oferiran. Les preguntes es faran públiques cada dia i es podran començar a votar a les 8:00 del matí fins les 24:00h.


Cada pregunta encertada té un valor de 100 punts als quals cal sumar un número variable de punts en funció de temps es trigui en contestar la pregunta. Les preguntes respostes i encertades abans de 15 minuts tenen un bonus de 25 punts; si es fa abans de 30 minuts,15 punts i 10 punts si es fa abans d'una hora.


Els concursants podran jugar cada dia i aniran acumulant punts en funció dels encerts. Respondre erròniament una o més preguntes no resta punts.


A la vegada que es publiquin les noves preguntes es donaran a conèixer les respostes correctes del dia anterior i es farà pública la classificació.


Es pot començar el joc en qualsevol moment, però no es podran contestar les preguntes dels dies anteriors, i el jugador no tindrà opció d’aconseguir els punts d’aquestes preguntes.


Cada cop que una persona participa en el joc, encerti o no la resposta, rep un número per participar en el sorteig setmanal del joc. Quants més dies es jugui més opcions de guanyar un premi al sorteig setmanal.

4. Parades que pratocinen els premis del joc

Els premis del joc són patrociniats per les parades associadades a l'Associació de Comerciants i Concessionaris del Mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú.


Consulta totes les parades

5. Incidències

Qualsevol desacord amb la puntuació rebuda i/o amb les respostes donades, caldrà comunicar-lo dins de les 24 hores següents al moment de fer-se públiques aquestes, a través del correu electrònic jocomproalmercat@eixdiari.cat . La resolució es comunicarà tan aviat com sigui possible i serà inapel•lable.


Eix Diari no es fa responsable dels problemes tècnics i de connexió dels participants a la pàgina del Joc, ni de la possible entrada del correu electrònic a la safata d'spam dels participants.

6. Guanyador/a

Guanyarà el primer premi del joc de “Jo compro al mercat” qui acumuli més punts, i serà declarat “Rei o Reina dels Mercats de Vilanova”


En cas que es produís un empat, es formularà una pregunta addicional, - la pregunta del desempat -, que només hauran de respondre els finalistes. En aquest cas el factor temps serà decisiu: guanyarà qui primer la respongui correctament.

7. Premis

 • Un primer premi de 600€ en vals pel guanyador del joc.
 • Un segon premi i tercer premi: una cistella per valor de 150€.
 • Sorteig setmanal entre tots els participants d'altres premis.

Els vals han de gastar-se a les parades associades abans 31 d'agost del 2017.


A més de molts altres premis sortejats entre els participants com menus als restaurants col·laboradors i ... veure premis i patrocinadors

8. Comissió d’experts

La Comissió d'Experts la formen coneixedors de diferents àmbits dels mercats i s'encarreguen de resoldre totes les qüestions o dubtes relacionades amb les preguntes.


9. Acceptació de les bases

Eix Diari es reserva el dret a resoldre qualsevol dels aspectes no previstos ni especificats en aquestes bases.


La participació en el Joc de “jo compro al mercat” suposa l'acceptació del contingut d'aquestes bases i del veredicte resultant. L’incompliment d'aquestes per part del concursant comportarà l'exclusió.

10. Tractament de les dades

Garraf News Media informa que les dades del registre s'inclouran en un fitxer on seran tractades confidencialment, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquest concurs i per a futures comunicacions de les activitats relacionades. En cap cas, les dades se cediran a altres entitats.


La participació en el concurs comporta l'acceptació de les condicions, com també l'autorització per al tractament de dades de caràcter personal que consisteix a gestionar l'elecció dels guanyadors i la publicació en la pàgina web i les xarxes socials del seu nom, així com el dret a publicar les fotografies dels participants al seu facebook dins la dinàmica del concurs.


Per exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel•lació o d’oposició es podrà enviar una comunicació que indiqui la petició concreta a l’adreça jocomproalmercat@eixdiari.cat , amb l’identificador “LOPD JO COMPRO AL MERCAT”.

Cronologia del joc

 • Comença el joc

  El joc comença el dilluns 27 de novembre a les 8h del matí. Hi ha un bonus de 25 punts per cada pregunta encertada abans de 15 minuts, 15 punts abans de 30 minuts i, 10 punts abans d'una hora.

 • Primer sorteig

  Sorteig dels premis entre tots els participants de la primera setmana.

 • Segon sorteig

  Sorteig dels premis entre tots els participants de la segona setmana.

 • Últim dia del joc

  Pots contestar les últimes preguntes fins les 24h. Demostra que tú sí que ets la Reina o el Rei del Mercat!

 • Tercer sorteig

  Sorteig dels premis entre tots els participants de la tercera setmana.

 • Entrega de premis

  Acte de lliurament del premi a la persona guanyadora i de tots els premis sortejats

Registra't

Cal registrar-se a la web del joc abans de començar a jugar.

Com Funciona

Cal registrar-se a la web del joc abans de començar a jugar. El registre només es pot fer amb un compte de facebook.

Premis i col·laboradors

Un primer premi de 600€ en vals de compres al Mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú. El segon i el tercer premi són una cistella per valor de 150€. També hi haurà sorteigs setmanals entre tots els participants.