Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu

Xavier Nin Muñoz

Llicenciat en Farmàcia (UB). Treballa en laboratori d'anàlisis clíniques. President de l'Ateneu Popular de Sitges durant 3 anys. Soci de l'ANC i militant de la CUP. Ha format part durant 4 anys de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla.  Vinculat a l'esquerra independentista des dels 18 anys,  participa del teixit associatiu de Sitges, a les Caramelles i les Barraques.

Pol Vigó Pascual

Rubèn Palomo Ribell

Núria Martínez Mas (Independiente)

Anna Mataró Fonollosa

Albert Corominas Tarruella

Júlia Vigó Pascual (Independiente)

Raquel Planas Lluís

Josep Maria Tubau Llorià

Alfred Ferrer Alonso "El Capità"

Vanessa Gómez Díaz (Independiente)

Estrella Campos Solano (Independiente)

Gabriel González Miret (Independiente)

Daniel Picas Ribalta "Sasso"

Joan Gabarrón Puchal

Ana Belén Salvadó de la Rubia

Mariona Gens Franqués (Independiente)

Candi Toral de la Arada

Luis Guillermo García Malet "LLuís Malet" (Independiente)

Adrià Pet Herrera

Òscar Ortiz Mirabent