Les Cabanyes

Consulta els resultats

L'Esquerra de Les Cabanyes - Candidatura de Progrés

Sr. ERNEST GALLART MIRET

Sra. MARÍA TERESA SABARIZ GARCÍA

Sr. SERGIO MADRID SOTO

Sr. RAMON SOL BUJALDÓN

Sra. GEMMA SURIOL OLIVELLA

Sra. IMMACULADA PABLOS RODRÍGUEZ

Sra. IRENE GRANADOS MANERA

Candidatures Eleccions Locals 2015