Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Sr. JOSEP MARIA SALA I SANTACANA

Sr. MARTÍ CÀLIX I TARRIDA

Sra. JOANA FAURA I BONELL

Sr. ALEIX SAUMELL I MAÑÉ

Sra. MARIA ISABEL TORRENTS I SALA

Sr. DAVID SABATÉ I ROVIRA

Sr. JOSEP JOAN SAUMELL I SOLER

Sr. JORDI RODRIGUEZ I LOPEZ

Sr. PERE JOAN BAGÉS I GALLEGO

Candidatures Eleccions Locals 2015