Convergència i Unió

Sr. JOAN COLS CANALS

Sr. MIGUEL ÁNGEL SANZ GONZALEZ (Independent)

Sra. BEATRIZ CASILLAS MORENO (Independent)

Sr. RICHARD MARTIN VIDAL (Independent)

Sr. JOSE ANTONIO PUGA LEON (Independent)

Sra. MÒNICA MESTRES OLIVA (Independent)

Sr. JORDI MOLINARI DOMINGO

Sr. RAMON MARTÍ MITJANS (Independent)

Sr. RICARDO GENÉ VILA (Independent)

Sr. JOAN RAMON BASSAS ROVIRA

Sr. JOSEP LLUÍS FERRÉ SERRANO