Millor per La Granada

Don LLUÍS PONS I CASALS (MILLOR LA GRANADA)

Don MARINO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ (MILLOR LA GRANADA)

Doña BETH SALAT FIGUERAS (MILLOR LA GRANADA)

Don AGUSTÍ PAUNE FONT (MILLOR LA GRANADA)

Don PEDRO ROMEU FERRI (MILLOR LA GRANADA)

Doña INÉS CUDINA LASO (MILLOR LA GRANADA)

Doña MARIA DE LA ROCA ARAGONÈS CARDONA (MILLOR LA GRANADA)

Don JOSEP SORT JANÉ (MILLOR LA GRANADA)

Doña MARIA MONTSERRAT FIGUERAS MARCO (MILLOR LA GRANADA)

Doña ALBA PONS MUNTS (MILLOR LA GRANADA)

Doña ESTHER PONSA BOU