AULA CENTRE D'ESTUDIS

Centre d'estudis amb 15 anys d'experiència en ensenyament: reforç de primària, ESO, batxillerat i universitat; graduat d'ESO; accés a cicles de grau mitjà i superior (puntuació extra); accés a universitat; tècniques d'estudi i atenció a NEE.

Galeria d'imatges

Productes i Serveis

T'oferim professionalitat, experiència i qualitat

15 anys amb tu !!!

 

REFORÇ DE PRIMÀRIA, ESO, CICLES I BATXILLERAT

 • Reforç de totes les assignatures
 • Revisió de tasques escolars
 • Recuperaicó d'assignatures suspeses
 • Repàs i ampliació dels coneixements impartits a l'escola
 • Preparació pels curs vinents

 

GRADUAT D'ESO

 • Dirigit a alumnes que no han aprovat l'ESO en un centre reglat i ho volen fer per lliure

 

ACCÉS A CICLES FORMATIUS 

 • Accés a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
 • Preparació de les matèries comuns i específiques
 • Dossiers i materials de treball
 • Simulació d'examens
 • Puntuació extra a la nota de l'exàmen !!

 

ACCÉS A UNIVERSITAT: PAU, MAJORS 25 I 45 ANYS

 • Accés a totes les carreres universitàries
 • Preparació de les matèries comunes i específiques
 • Dossiers i materials de treball
 • Simulació d'exàmens 

 

REPÀS UNIVERSITARI

 • Classes individuals o petits grups
 • Horaris a convenir
 • PREPARACIÓ CERTIFICATS DE NIVELL DE CATALÀ
 • Tots els nivells:A, B, C i D

 

ATENCIÓ A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

 • Atenció a la diversitat
 • Estructuració del pensament
 • Lecto-escriptura

 

TÈCNIQUES D'ESTUDI: Aprendre a aprendre

 • Lectura eficaç
 • Comprensió lectora
 • Desenvolupament de la capacitat de síntesis i d'integració de nous coneixements als previs
 • Preparació i organització de treballs orals i escrits
 • Presentació i justificació de treballs de recerca

 

ESPECIAL ESTIU !!

A l'estiu, a més dels cursos anteriors, t'oferim:

 

 • PRE-ESO: Per començar la ESO amb garanties d'éxit.
 • PRE-BATXILLERAT: Per començar el batxillerat amb garanties d'éxit.

 

Informació de contacte


Segueix-nos

Google Maps de AULA CENTRE D'ESTUDIS

Data ùltima actualització: 29/07/2020