Neix un nou diari

Manifest Fundacional d'Eix Diari

En aquesta pàgina presentem els principals eixos argumentals i una declaració de principis del nostre projecte periodístic. Uns arguments i unes històries que formen el relat del nostre viatge, el que vam començar l’any 2001 amb vilanovadigital.com i que ara, l’any 2012, reprenem amb eixdiari.cat.

El nou diari que creem, en una època d’ incerteses, ha de convertir-se no només en un referent informatiu dels territoris del Penedès obert permanentment a l’opinió i participació dels usuaris, sinó també en un àgora on trobar mirades plurals i crítiques, un nou espai públic de debat on articular allò que ens és comú i gestionar les nostres diferències.

Els territoris de l’Eix i la seva memòria

L’Eix Diagonal que uneix les comarques del Garraf i el Penedès ha esdevingut un eix de comunicació determinant d’aquest territori i vertebrador d’una realitat social de nous i vells vincles individuals i col•lectius. Creuem les fronteres de la ciutat per ajudar a crear una nou territori local i de proximitat format per una xarxes de ciutats petites que busquen un lloc en un món globalitzat.

VILANOVA DIGITAL vol passar els límits geogràfics de la ciutat que el van veure néixer i la comarca que l’ha acollit aquests onze anys per créixer al voltant d’un eix que vertebra gran part del centre i el sud de Catalunya. Amb l’obstinada voluntat de servei públic que hem tingut durant aquest primer decenni del segle XXI, ara volem crear un nou diari per ajudar a comprendre i cohesionar aquest nou territori, una xarxa de petites ciutats amb una població total de més de 350.000 persones.

És habitual descriure l’actualitat com a època d’incerteses on res és segur, però llegint a Heròdot trobem que a la Grècia antiga ja es va alertar d’una era d’incertesa: tot el seu món estava en perill quan l’immens exèrcit persa comandat per Xerxes descansava a les portes d’Occident preparat per a la batalla. Kapuscinsk descriu que els grecs tenien el cor dividit: d’una banda estaven aferrats a les seves petites pàtries, a unes ciutat-estats amb interessos particulars i ambicions pròpies; i d’altra banda, els unia la llengua, els deus i el sentiment vague de pertànyer a una sola nació.

Al segle XXI, l’exèrcit que vol ensorrar i uniformar la nostra cultura no és persa ni està armat: són les multinacionals del lleure audiovisual, entitats financeres, operadors de telecomunicacions i grans empreses com Google, Microsoft, Amazon, YouTube i Facebook. Els “senyors de l’aire”, com els va denominar Javier Echevarría, ja han creuat el pas de les Termòpiles sense resistència, i s’han fet els amos d’aquest tercer entorn -Telépolis- on cada dia tenim menys drets com a ciutadans i som més súbdits. Les nostres petites ciutats ja no poden protegir-nos, són massa petites per lluitar contra enemics tan grans i insaciables.

Com van fer els grecs fa més de 2.000 anys, hem d’unir les nostres ciutats, per fer front a l’amenaça globalitzadora. Eix Diari vol ser un mitjà territorial nou per a una nova era, per a un nou territori que es construeix no només al voltant de les relacions comercials, empresarials i de mercats. Volem contribuir a construir una memòria col•lectiva, una memòria sovint efímera, defectuosa i il•lusòria i que, com ja recordava Heròdot, pot desaparèixer sense deixar el més mínim rastre.

Vivim sense tenir gaire cura de la nostra memòria, ens confiem a la memòria emmagatzemada en dispositius o acaparada per Google, Facebook, Twitter i WhatsApp. Però aquesta memòria delegada a grans multinacionals no és ni neutra ni transparent, i sovint queda amagada por la memòria globalitzada d’aquests instruments als que l’home modern s’ha confiat. Volem lluitar contra aquesta homogeneïtzació intentant crear no només un espai públic de trobada i converses que mantingui viva aquesta memòria, sinó que volem també que aquest àgora transmeti l’escalfor dels antics focs grecs al voltant dels quals la gent escoltaven històries i comunicaven coneixements.

Necessitem nous espais de conversa col•lectiva per convocar-nos i no sentir-nos sols, sense horitzó. Antoni Gutiérrez diu que necessitem més que mai històries compartides per lluitar contra la fragmentació i l’oblit. Lamentablement, al temps que ens acostumem a viure amb una memòria robada, com diria Osten, també ens estem acostumant a una comunicació cada cop més fragmentada, en especial per les xarxes socials. Una fragmentació que ens aboca al vertigen de l’immediat, l’instantani i l’efímer.

Eix Diari vol ser un instrument públic contra aquesta fragmentació fràgil i aquesta memòria robada. Tal i com Gutiérrez demana, volem pensar com reconstruir aquest fragments i pensaments per situar allò col•lectiu, comunitari i social al centre de les nostre vides. Però també sabem que aquest espai públic, si volem que sigui un espai d’interès comú, haurà de ser un espai conflictiu perquè sempre hi haurà interessos diversos, mai un de sol. Gestionar aquests conflictes amb la mateixa credibilitat i responsabilitat amb que ho hem fet aquest onze anys és un dels nostres principals reptes.

Història d’un nom nou

És per aquests motius que ens hem decidit a iniciar aquest nou viatge deixant enrere el nom de Vilanova i substituint-lo pel nom de l’Eix. Un nom nou per a una època nova.

Un nom que sorgeix del nom de l’Eix Diagonal, la nova via de comunicacions que uneix els territoris del Garraf i del Penedès, de la mateixa manera que fa més de 130 anys el nom del primer periòdic en català a Vilanova va sorgir de l’arribada del ferrocarril a la ciutat.

El setmanari “Lo Carril de Vilanova” va veure la llum només els mesos de juny i agost de 1879. Tal i com explica Sixte Moral al seu llibre “La premsa en català a Vilanova i la Geltrú”, era un periòdic ple d’humor en defensa dels interessos socials i de les classes populars fundat per Josep Verdú. Crida l’atenció el fet que el diari tingués seccions dedicades a Barcelona, Vilanova i Valls, les tres parades del ferrocarril.

Per a nosaltres és una satisfacció utilitzar l’Eix Diagonal de la mateixa manera que Josep Verdú va utilitzar les obres del ferrocarril com a referència i metàfora pels seus projectes periodístics. Com aleshores, iniciem aquest nou projecte de comunicació amb la referència d’un nou eix viari de comunicacions de persones i mercaderies, però també de cultura, opinions i d’informació.

Un model de diari obert, plural i crític

Eix Diari vol apostar per un periodisme de carrer i lluitar contra la creença del “retallar i enganxar” del periodisme dels mitjans digital. Treballarem un periodisme d’última hora, el periodisme que reclama una societat permanentment connectada, juntament amb un periodisme de reportatge, de carrer i d’ informació contrastada.

Creiem en un nou periodisme transformat per les xarxes socials i les tecnologies en permanent renovació. Un periodisme on la notícia es troba en permanent procés de creació, modelada pels lectors interactius que desenvolupen i determinen la vida i la importància de la notícia. Ara els lectors consumeixen notícies i les comparteixen, les comenten, les donen forma i les critiquen, ja no consumeixen simplement periòdics.

Som un mitjà que aposta per unes noves narratives on l’escriptura, l’àudio i la imatge s’ajunten i combinen en un nou text enllaçat a d’altres textos d’arreu de la esfera digital. Unes narratives construïdes dins de l’espai definit pel triangle creat per tres vèrtexs. En el vèrtex superior es troba el periodisme amb una aposta decidida per la professionalitat del mitjà; en un altre vèrtex hi ha els usuaris, no com a lectors, sinó com elements clau en la creació i evolució de la historia informativa, i el tercer vèrtex està format per la tecnologia web, la mecanització i digitalització dels procediments, la reutilització de recursos al web, les tècniques SEO per a la difusió, etc.

Amb aquestes premisses us presentem el nostre decàleg dels deu principis irreductibles:

  • Apostem per un espai públic amb opinions plurals i diverses necessàries com a contrapès del poder polític e institucional. La pluralitat i la independència són els llums que han il•luminat el nostre camí. Ja ho vam dir fa temps: “Som mestissos i defensors d’una societat multicultural i pensem que només mitjançant la deliberació entre punts de vista diversos pot sorgir la veritat i el coneixement.”
  • Apostem per un periodisme de reportatges amb narratives que integrin en un sol text la paraula escrita, l’àudio i el vídeo, sempre connectats amb les xarxes socials: abans, durant i després de la creació de la notícia. El format del nou text de la notícia es troba en permanent canvi: viu un present continu alliberat finalment dels atributs d’espai i de temps que la tenien empresonada en l’era dels periòdics en paper.
  • Apostem per una distribució multicanal, perquè vivim l’era de les pantalles, de diferents mides i característiques. Internet és el canal global de distribució al que accedeixen diferents dispositius i els textos s’adaptaran a cadascun d’ells, ja siguin als ordinadors i portàtils tradicionals, com a les noves tabletes i dispositiu mòbils sempre connectats.
  • Apostem per la credibilitat defensant el codi deontològic de la professió de periodista en uns moments tan difícils. Afegirem les dates i les hores de les noves revisions de les notícies i publicarem de manera rellevant les correccions dels errors de les noticies amb una política clara de rectificacions. Volem guanyar-nos la credibilitat dels usuaris i lluitar contra el recel i la desconfiança del públic que ha conduït els mitjans a una crisis de mediació.
  • Defensem el periodisme professionalitzat. Els periodistes són la clau per la qual el mitjà aconsegueixi tenir credibilitat i rellevància informativa. Reclamem pels periodistes el seu paper de seleccionador, jerarquitzant i triant les notícies i les imatges d’un ecosistema d’abundància informativa que ens ofega, en permanent retroalimentació amb els usuaris i la tecnologia.
  • Apostem per un mitjà on els joves es vegin representats i on vulguin participar perquè es trobin respectats. Un espai obert a la joventut, a les seves esperances i al seu temps i ritme de participar a l’espai públic.
  • Apostem per posar en valor la contribució dels usuaris (ja mai més simples lectors) en la construcció de les noticies i dels relats del mitjà. No són contribucions complementàries, són una peça vital per a la construcció de la notícia, abans, durant i després. La gestió de les contribucions i interaccions dels usuaris és una prioritat pel nou diari i no renunciarem mai a estimular-la.
  • Apostem pels continguts més analítics i de fons com a contrapunt de l’actualitat d’última hora. Apostarem pels blocs d’opinió, entrevistes a fons, debats i cara a cara, i les editorials periòdiques seran un objectiu prioritari pel nou diari.
  • Volem un periodisme que defensi la qualitat i l’ excel•lència com a valors indispensables i inviolables. És molt gran la responsabilitat que tenim en la informació de la nostra realitat més propera, no tan sols la descrivim, també contribuïm a crear-la: com diu Innerarity, proporcionem la matèria prima amb que es configuren les realitats del món en què vivim, els assumptes que opinem i les comunitats amb qui ens identifiquem.
  • Apostem per mantenir un procés permanent d’ innovació en formats, narratives i tecnologia. El present continu social i empresarial és una de les característiques més rellevants d’aquests temps líquids que estem vivint.

El model de negoci d’una nova premsa digital

Paul Starr escriu “Si existeix un factor destacat darrera de l’actual crisis financera de la premsa, és simplement que Internet ha minat el paper dels periòdics com a intermediari del mercat”. Paul Starr manté que estem assistint, no a la fi dels diaris, sinó assistint a la fi de l’era dels periòdics. Una era dominada per grans diaris locals vinculats a ciutats que dominaven la recopilació de notícies i fixaven l’agenda pública de la ciutat. I creu que en aquest nova era, una nova premsa digital emergeix.

Però el que ell considera més important és que no renunciem a exercir un control sobre els poder polítics, que els mitjans no deixin d’exercir la seva funció de contra poder governamental i econòmic per no caure en una nova era de corrupció i foscor. I Paul ens recorda que “Les noves tecnologies no ens alliberen de les nostre velles responsabilitats”

La professió periodística travessa un dels pitjors moments de la seva història. La crisis del sector està deixant un gran nombre de professionals en una situació de precarietat. Al nostre entorn tenim situacions d’ ERO reiterats a mitjans i d’altres projectes digitals de la comarca han tancat o simplement han deixar de publicar.

És en aquesta situació difícil on el nostre projecte vol reivindicar la professionalitat del periodista i exercir i defensar les velles responsabilitats que han fet del periodisme un garant de la democràcia i de la llibertat. Un diari que neix per mirar i explicar un territori en transformació que necessita reforçar els llaços de convivència i relacions comercials per enfrontar-se a una globalitat aclaparadora i a la centralitat de Barcelona, que ho absorbeix tot.

Tot garantit la gratuïtat de l’actualitat informativa diària així com d’altres serveis públics del mitjà, hem apostat per un mitjà híbrid amb informació oberta a tothom i amb serveis de pagament que complementin els ingressos publicitaris i garanteixin la viabilitat econòmica del projecte.

De la mateixa manera que ja estan fent altres mitjans hem apostat per un servei Club Premium de l’Eix Diari de subscripció anual. Aquesta subscripció, de només 2 € al mes, permet accedir a tots els continguts del web, així com a rebre cada nit un e-mail amb el butlletí Bon Dia Eix amb totes les novetats de la redacció, el resum de les notícies més llegides i tot el contingut dels serveis del web necessaris per estar ben informats. Els membres del club podran conèixer a primera hora del dia tot el que serà notícia més tard: l’agenda del dia, cartellera de cinema, el resultat de les enquestes, els anuncis classificats, ofertes i promocions pels subscriptors, informació meteorològica, necrològiques i, d’altres serveis que anirem afegint.

A banda hem creat un nou servei denominat Club Protector de l’Eix Diari pensat en totes aquelles empreses, entitats i organitzacions, o particulars que es vulguin implicar i donar suport el nostre projecte. Per només 150, 100 o 50 €, depenent de la modalitat, la inscripció anual dóna dret a una subscripció al Club Premium i tots els seus serveis, participar en la reunió anual de protectors amb el consell de redacció, tenir un bloc al web pel membre protector, i publicar el seu nom a una pàgina del web.

Tornem a ser pioners en la premsa digital local incorporant serveis de pagament i models d’implicació i suport al projecte que altres mitjans ja estant utilitzant a nivell nacional. Creiem que és l’única possibilitat d’enfortir econòmicament el nostre projecte i fer-ho viable en un temps de crisis i de forta recessió que està desafiant tots els models del negoci periodístic.

Una història d’optimisme en una època d’incerteses

La nostra és un història d’optimisme i perseverança com la llavor del bambú. La història d’un grup de persones que sempre hem cregut que calia sembrar abans que recollir. I mai hem cedit al desànim. Eix Diari és creat per un grup d’emprenedors amb reconeguda trajectòria en el periodisme local i avalats per fer de vilanovadigital.cat un dels referents i líders del periodisme territorial a Catalunya.

Creiem que els 11 anys de vida del diari VILANOVA DIGITAL han estat un viatge necessari per germinar aquest nou projecte. I ara confiem que aquesta llavor creixi amb força a la terra fèrtil dels territoris de l’Eix, de la mateixa manera que la llavor del bambú triga 7 anys en germinar sota terra, però després creix més de 30 centímetres per dia fins arribar als 40 metres d’altitud.

Ara volem reprendre el viatge que vam començar el 2001, sense deixar de recordar tota la gent que ens ha acompanyat i ens ha fet costat. Tornem a caminar sense deixar de mirar enrere, i amb el bagatge dels errors i els encerts d’aquest temps. Recordant a Alexis Tocqueville, no deixant que la llum del nostre passat deixi d’iluminar-nos el futur, evitant que l’esperit d’aquest projecte camini en la foscor d’una època d’incerteses.

No volem caure en les visions apocalíptiques que diuen que tot va malament i que no podem fer res per canviar-lo. Volem fer un nou diari que sigui una eina d’esperança en nosaltres mateixos. Volem recuperar les paraules futur, compartir i felicitat com a referents pel nostre projecte. Treballem per canviar la nostra societat caminant cap un futur compartit, ple d’esperança i felicitat.

Ajuda'ns a millorar

Les vostres contribucions són una peça vital per a la construcció del mitjà. Explica'ns el que penses i fer-nos arribar els teus comentaris.SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local