ANUNCIS OFICIALS

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 31-10-2018

Tipus de documents: Comunicació

Convocatòria sessió plenària dia 18/10/2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 09-11-2018

Aprovació inicial modificació de crèdit 1/2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 24-10-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Govern

Convocatòria Sessió Ordinària del Ple Municipal 23 d'octubre de 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 17-11-2018

Matèries: Edictes

Ampliació dotació pressupostària Beques Universitàries

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 31-10-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Població

llista provisional dels candidats a jurat

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 08-11-2018

Tipus de documents: Edicte

Publicació BOE edicte baixa d'ofici Padró Municipal R. E. V. V.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 08-11-2018

Tipus de documents: Edicte

Publicació BOPB edicte baixa d'ofici Padró Municipal R. E. V. V.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 09-11-2018

Tipus de documents: Edicte

Edicte 2018-54 sobre declarar deserta la convocatòria de subvencions destinades al jovent de Capellades 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 11-12-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Econòmics

ANUNCI APROV PROV OOFF_2019 NOVETATS TRIBUTARIES

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 11-12-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Econòmics

ANUNCI APROV PROV OOFF 30 AIGUA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 11-12-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Econòmics

ANUNCI APROV PROV REGLAMENT AIGUA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 20-12-2018

Matèries: Recursos Econòmics

Aprovació del padró de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 07-11-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Humans

CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME FINS LA COBERTURA DEFINITIVA DE LA PLAÇA I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 07-11-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Humans

CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI INTERÍ (TÈCNIC MIG) PER L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL "FOMENT DE L'OCUPACIÓ I MILLORA DE L'OCUPABILITAT DELS COL·LECTIUS AMB MÉS RISC D'EXCLUSIÓ

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 19-11-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Altres

Projecte constructiu per a la rehabilitació del col·lector DN1000 del carrer Josep Carbonell i Gener de Sitges, entre C.M: Sabater i C.J Planas

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 19-11-2018

Tipus de documents: Anunci oficial
Matèries: Personal (convocatòries, oferta pública, convenis, etc.)

Procés de selecció per la provisió definitiva per promoció interna de 27 places vacants d'administratiu/va de la plantilla de la Corporació

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-10-2018 al 08-11-2018

Tipus de documents: Altres
Matèries: Altres

LLISTA PROVISIONAL DELS CANDIDATS A JURAT PER ALS PROPERS ANYS 2019-2020

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-10-2018 al 17-11-2018

MODIFICACIO BASES ESPECIFIQUES BORSA TREBALL RRHH I INTERNACIONALITZACIÓ

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-10-2018 al 08-04-2019

Matèries: personal

BORSA DE TREBALLDE PROFESSOR/A DE DANSA EN DIFERENTS MODALITATS. RELACIÓ D'ADMESOS I EXCLOSOS. CONVOCATÒRIA PROVES

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-10-2018 al 08-04-2019

Matèries: personal

PROCÈS DE SELECCIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE RÈGIM INTERN. CREACIÓ BORSA TREBALL. ACTA RESULTATS DEFINITIUS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-10-2018 al 31-10-2018

Matèries: Altres

ANUNCI CANDIDATS A JURAT PER AL PERIODE 2019-2020

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-10-2018 al 15-11-2018

Matèries: Urbanisme

APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PASSERA A CAN QUISERO (EXP URB_PJ_OR_2018007)

Veure anunci

Pàgines: 16 15 14 13 12

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.