ANUNCIS OFICIALS

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Període d'exposició: Del 20-04-2018 al 11-05-2018

Tipus de documents: Anunci

ASPR Governació - Notificació resolució expedient G.A.P.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 20-04-2018 al 21-05-2018

Tipus de documents: Anunci

ASPR Territori - Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOM D2 D3 D7

Veure anunci

Període d'exposició: Del 20-04-2018 al 14-05-2018

Aprovació caixer automàtics i senyalització comercial 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 20-04-2018 al 10-05-2018

Matèries: Hisenda i pressupost

Edicte aprovació padró TXED 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 01-06-2018

Aprovació inicial modificació ordenança fiscal núm. 15 i núm. 22

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 11-05-2018

Tipus de documents: Publicació

Edicte registre civil Ref. Exp. 5/2018 Referent Matrimoni Civil

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 08-10-2018

Matèries: personal

PROCÉS DE SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL - ADMESOS I EXCLOSOS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 11-05-2018

Tipus de documents: Altres

Anunci aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 02/2018 del pressupost vigent de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 11-05-2018

Tipus de documents: Altres
Matèries: Recursos Econòmics

Anunci aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 03/2018 del pressupost vigent de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 12-07-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Govern

Nomenament de Regidor com a membre de la Junta de Govern Local i com a 2n Tinent d'Alcalde

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 01-06-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Urbanisme

Aprovació Inicial del Projecte constructiu de les "Obres de millora de la xarxa d'aigua potable de Sant Cugat Sesgarrigues"

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 19-05-2018

Matèries: Convocatòria subvencions

CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER BOMBES ELEVADORES D'AIGUA RESIDUAL AL BARRI DE CAN BONASTRE

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 01-06-2018

Matèries: Edictes

CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI SINDICA ABRIL 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 01-06-2018

Matèries: Edictes

CONVOCATORIA PLE ORDINARI ABRIL 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 08-05-2018

Tipus de documents: Resolució
Matèries: Recursos Humans

Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la borsa de treball de personal funcionari interí o laboral temporal, grup C1 administratiu i convocatòria de les proves de selecció

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 24-04-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Humans

Prova de català del concurs-oposició per a la selecció d'un oficial de 1a. de la brigada municipal

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 15-05-2018

Tipus de documents: Altres

APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS - CONVOCATÒRIA AUX. ADMINISTRATIU

Veure anunci

Període d'exposició: Del 19-04-2018 al 18-05-2018

Aprovació definitiva del projecte d'Urbanització per millorar les infraestructures i serveis dels Polígons d'activitat econòmica de Gelida

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-04-2018 al 17-05-2018

Tipus de documents: Publicació

Aprovació d'iniciació d'expedient expropiatori amb motiu de les obres d'urbanització del carrer Sant Miquel i del carrer dels Horts al nucli de les Gunyoles.

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-04-2018 al 17-05-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Econòmics

ANUNCI BOP PADRO CEMENT 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-04-2018 al 17-05-2018

Informació pública de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts i Bases d'Actuació del Sector Residencial Safari

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-04-2018 al 30-05-2018

Tipus de documents: Publicació

edicte aprovació definitiva projecte d'adequacio local sala polivalent carrer puig torrat

Veure anunci

Pàgines: 18 17 16 15 14

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.