Anuncis Oficials

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 23 de maig de 2019

Edicte 2019/32 Bases i convocatòria tècnic/a recursos humans

Edicte 2019/32 sobre aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu per la provisió d'una plaça funcionari/a de carrera, tècnic/a en recursos humans, a temps parcial, grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l'ajuntament de capellades, escala d'administració especial

Exposició 23-05-2019 al 23-08-2019

Acord de Ple de 30 d'abril de 2019, de modificació de l'estudi organitzatiu, el manual de funcions i la valoració de llocs de treball del personal de l'Ajuntament d'Olivella i modificació de la plantilla de

Acord del Ple de la corporació, adoptat en sessió ordinària de 30 d'abril de 2019, de modificació de l'estudi organitzatiu, el manual de funcions i la valoració de llocs de treball del personal de l'Ajuntament d'Olivella i modificació de la plantilla de personal.

Exposició 23-05-2019 al 13-06-2019