Anuncis Oficials

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Divendres, 13 de desembre de 2019

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA De l'Ajuntament de Torrelles de Foix, sobre la imposició de l’Ordenança Fiscal Reguladora del Servei Públic de Teleassistència Domiciliària. D’acord

Exposició 13-12-2019 al 22-12-2019

Convocatòria Sessió Extraordinària del Ple Municipal de 17 de desembre de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa públic que s'ha convocat sessió extraordinària del Ple a celebrar el proper dia 17 de desembre de 2019 a les 19 hores, a la Sala de Plens.

Exposició 12-12-2019 al 18-12-2019