Anuncis Oficials

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Diumenge, 20 d'octubre de 2019

Edicte 2019/64 aprovació definitiva modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 21

Edicte 2019/64 sobre aprovació definitiva modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. – creació tarifa 33

Exposició 18-10-2019 al 31-12-2019