Anuncis Oficials

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimecres, 24 d'abril de 2019

EDICTE relatiu a l'aprovació del Protocol i Pla d'Actuació davant les agressions sexistes en espais d'oci a Cubelles

El Ple de l'Ajuntament reunit en sessió ordinària de data 19 de febrer de 2019 va adoptar l'acord d'aprovació del Protocol i Pla d'Actuació davant les agressions sexistes en espais d'oci a Cubelles, i publicar-ho mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Exposició 23-04-2019 al 05-06-2019

EDICTE relatiu a l'aprovació del Protocol i Pla d'Actuació davant les agressions sexistes en espais d'oci a Cubelles

El Ple de l'Ajuntament reunit en sessió ordinària de data 19 de febrer de 2019 va adoptar l'acord d'aprovació del Protocol i Pla d'Actuació davant les agressions sexistes en espais d'oci a Cubelles, i publicar-ho mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Exposició 23-04-2019 al 05-06-2019

ASPR - Rendes - Taxa residus i taxa inspecció 2019

La Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 26 de març de 2019 va adoptar, entre d'altres, a reserva de l'aprovació de l'acta, l'acord d'aprovar els padrons de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i de la taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions nàlogues d'establiments industrials i comercials corresponent a l'exercici 2019,

Exposició 22-04-2019 al 11-05-2019