ANUNCIS OFICIALS

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Període d'exposició: Del 17-08-2018 al 17-09-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Govern

aprovació inicial expedient denominació places i carrers sense denominació

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-08-2018 al 14-09-2018

Matèries: Seguretat ciutadana

VEHICLES PRESUMPTAMENT ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-08-2018 al 07-09-2018

APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE REURBANITZACIÓ DIVERSOS TRAMS DE CARRERS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-08-2018 al 17-09-2018

Tipus de documents: Publicació

Publicidad del expediente de dominio per inmatriculación de finca

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-08-2018 al 18-09-2018

Tipus de documents: Altres
Matèries: Edictes i anuncis Ajuntament

Modificació preus públics

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 05-09-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Econòmics

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CREDITS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 06-09-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Registre Civil

Casament civil

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 28-08-2018

Tipus de documents: Anunci
Matèries: Recursos Humans

ASPR Recursos Humans - Resultats quart exercici proves Policia Local

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 17-09-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Subvencions i ajuts. Beques, premis i cursos

ASPR Benestar Social - Ajuts Menjador TEGAR

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 05-09-2018

Matèries: Subvencions

Resolució d'ajuts econòmics d'urgència social CAE 27-07-18

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 05-09-2018

Matèries: Subvencions

Resolució d'ajuts econòmics d'urgència social CAE 03-08-18

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 05-09-2018

Matèries: Subvencions

Resolució d'ajuts econòmics d'urgència social CAE 10-08-18

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 14-09-2018

APROVACIÓ INICIAL ESQUEMA REGULADOR FAÇANES FINQUES AV. CATALUNYA 51-59

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 15-09-2018

NOMENAMENT FUNCIONARIA INTERI LLOC TREBALL OQCG7

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 27-09-2018

Tipus de documents: Edicte

ASPR Territori - Aprov. inicial millora parc infantil Rafael Alberti

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 17-09-2018

Mapa de capacitat acústica

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 05-09-2018

Modificació de crèdit 09/2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 17-09-2018

Conveni Cal Ferrer de Llacunalba

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 17-09-2018

Modificació ordenances fiscals 2018

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-08-2018 al 17-09-2018

Ordenança municipal del soroll i les vibracions

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-08-2018 al 13-09-2018

Matèries: Edictes

Compte General de l'exercici 2017

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-08-2018 al 31-12-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Recursos Humans

Edicte 2018-42 Convocatòria operari-a neteja instal·lacions municipals

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-08-2018 al 06-09-2018

Tipus de documents: Edicte
Matèries: Recursos Humans

Edicte 2018-43 Creació plaça tècnic/a de Recursos Humans personal funcionari

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-08-2018 al 27-09-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Béns i Patrimoni

ANUNCI APROV INICIAL REFORMA NOUS ESPAIS CAN CASAS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-08-2018 al 27-09-2018

Tipus de documents: Altres
Matèries: Béns i Patrimoni

PROJECT APROV INICIAL REFORMA NOUS ESPAIS CAN CASAS

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-08-2018 al 14-09-2018

Tipus de documents: Altres
Matèries: Edictes i anuncis Ajuntament

Dissolució Patronat

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-08-2018 al 04-09-2018

Tipus de documents: Altres
Matèries: Edictes i anuncis externs

Resolución desestimatoria

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-08-2018 al 05-09-2018

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Recursos Econòmics

Tràmit d'informació pública de les modificacions de crèdit número 10/2018 i 12/2018, en la modalitat de transferència de crèdit

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-08-2018 al 19-09-2018

Obertura període d'exposició pública del compte general de la corporació corresponent al 2017

Veure anunci

Pàgines: 18 17 16 15 14

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.