SERRAN I MORA ARQUITECTES

SERRAN i MORA és un estudi d'arquitectura dirigit per Judit Serran i Xavier Mora que va iniciar la seva activitat l'any 2007. Des de llavors ha desenvolupat projectes en diferents camps de l'edificació, la rehabilitació i la restauració.

Galeria d'imatges

Productes i Serveis

SERRAN i MORA arquitectes posa a la seva disposició un tècnic de capçalera que analitzarà en profunditat l'edifici en tota la seva complexitat constructiva, urbana, històrica i social, oferint un tracte proper i la possibilitat d'interactuar durant tot el procés a través del nostre servei exclusiu ESPAI CLIENT, on podrà accedir als continguts personals del seu expedient, intercanviar informació amb el nostre estudi i comprovar els avanços del seu projecte i obra. A continuació, la relació de tots els serveis que oferim.

 

ASSESSORAMENT

Assessorem en qualsevol tipus de consulta arquitectònica, tècnica o legal. Si es precisa per escrit s'elaborarà un Informe o un Dictamen de la mateixa. De la mateixa manera, assessorem en temes d'estalvi energètic en l'arquitectura, tant en edificació com en espais urbans.

 • Elaboració d'estudis de viabilitat econòmica.
 • Preparació de documents derivats de consultes prèvies realitzades a diferents institucions i organisme per comprovar la viabilitat de les actuacions que es volen dur a terme i que aquestes s'ajusten a la normativa urbanística i funcional d'obligat compliment.
 • Assessorament econòmic sobre els límits raonables dels costos del projecte que es vol dur a terme, per sota dels quals és arriscat treballar o per sobre dels quals és innecessari.
 • Assessorament en l'anàlisi i posterior elecció del constructor o dels industrials.
 • Preparació de documents per a que els constructors ofereixin de forma equitativa i objectiva el cost de la obra.
 • Assessorament en temes de disseny interior i mobiliari.
 • Assessorament en alternatives de disseny i tècniques d'estalvi energètic i de manteniment durant la vida útil de l'edifici.
 • Assessorament en arquitectura del paisatge i disseny de l'entorn urbà.
   


PROJECTES

L'equip de SERRAN i MORA arquitectes, d'acord amb les necessitats del promotor, realitza l'estudi i la redacció del projecte, alhora que elabora la documentació necessària per a l'execució de l'obra, realitza la direcció d'aquesta i n'efectua la liquidació de les seves despeses.

 • Disseny de les distribucions, programes, i formalització de l'edifici d'acord amb les demandes del client.
 • Estudi dels materials i dels sistemes constructius més adequats.
 • Estudi d'alternatives de disseny i tècniques d'estalvi energètic i manteniment durant la vida útil de l'edifici.
 • En obres de rehabilitació i/o restauració, estudi de les patologies i les seves causes i proposta d'intervenció per a la reparació de les parts malmeses.
 • Justificació de les normatives tècniques d'obligat compliment.
 • Elaboració de la documentació necessària per al compliment de la normativa de seguretat i salut.
 • Control de l'elaboració i compliment dels plans de seguretat preceptius per part dels industrials.
 • Tramitació de la llicència d'obres, preparant tots els documents necessaris, amb el compliment de la complexa normativa exigida i gestionant-los amb els tècnics municipals.

 

DIRECCIÓ D'OBRES

El nostre estudi assumeix la direcció de les obres a realitzar, controlant que s'ajustin al projecte i a les demandes del client. Realitzem el control econòmic de l'obra i els documents precisos per la seva legalització (manual d'ús i manteniment, primera ocupació, etc.).

 • Direcció de l'obra comprovant que la seva execució s'avingui al que s'ha fixat en el projecte i resolent els imprevistos que en puguin derivar.
 • Control de qualitat dels materials i dels sistemes constructius especificats en el projecte.
 • Control del compliment de les normatives tècniques justificades en el projecte.
 • Previsió i control de la seguretat dels treballadors de l'obra.

 

DOCUMENTACIÓ LEGAL

El nostre equip realitza la gestió i tramitació de tot tipus de documentació legal.

 • Servei de consulta legal, relacionada amb la construcció i l'urbanisme.
 • Elaboració i lliurament al client de tots els documents que precisarà per legalitzar l'edifici: certificat final d'obres, manual d'ús i manteniment, llibre de l'edifici, documentació per a la llicència de primera ocupació, etc.
 • Elaboració de certificats d'habitabilitat, d'eficiència energètica i de solidesa.
 • Elaboració d'informes ITE.
 • Legalització d'edificis antics.
 • Taxacions i valoracions de finques.

 

Informació de contacte


Google Maps de SERRAN I MORA ARQUITECTES

Data ùltima actualització: 31/05/2019