L’Escola de Direcció d’Empresa (EDE) és el resultat de l’experiència docent de l’ADEG amb un bagatge de més de vint anys oferint formació

L’Escola de Direcció d’Empresa es va fundar per apropar la formació d’alt nivell als empresaris i directius de la petita i mitjana empresa, d’arreu de Catalunya. Des de maig de 2012, es fonamenta en la necessitat d’una oferta més assequible, accessible i pròxima. Els seus eixos docents són la praxi acadèmica, la casuística aplicada i la dialèctica clàssica.

Quin tipus de formació ofereix?

Hi ha tres vectors de programació acadèmica. D’una banda, es proposen postgraus de la mà de la Universitat de Vic i la Universitat Politècnica de Catalunya. D’una altra, s’imparteixen sessions monogràfiques i programes enfocats de sessió única o de curta durada. Finalment, la fita de major renom és el Programa de Direcció de Pimes, un compacte de sis jornades intensives que,  de manera panoràmica, aborda tots els àmbits de la gestió empresarial, des del dia a dia a aquelles qüestions més estratègiques.

“La nostra gent d’empresa requereix l’actualització de coneixements, posar-se al dia en nous corrents de gestió i direcció”
Isidre Also, director de l’Escola de Direcció d’Empreses

Quin és el perfil d’alumnes que té actualment l’escola?

L’EDE rep la participació d’empresaris i directius del Gran Penedès, sobretot, però també d’altres comarques properes, com ara el Tarragonés, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Llobregat i l’Anoia. A més, els postgraus també tenen interès per a graduats universitaris. Els alumnes provenen de la petita i mitjana empresa, així com de la gran empresa. A més, també hi acudeixen professionals lliberals i empresaris autònoms.

Quines són les necessitats dels empresaris i directius del Penedès en l’àmbit de formació?

La nostra gent d’empresa requereix l’actualització de coneixements; és a dir, la posada al dia pel que fa a noves tendències i nous corrents de gestió i direcció. Ara mateix, els vectors de digitalització i el big data exigeixen una immersió didàctica, si no es vol perdre el tren de la competitivitat.

Escola de Direcció d’Empresa


Escola de Direcció d’Empresa
C. Beneficència, 17 · Vilafranca del Penedès
C. Montserrat, 6, 2n · El Vendrell
C. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú
http://www.ede.cat/
Tel. +34 902 106 700 ·info@ede.cat