Vilanova apostarà per impulsar i ampliar l’Escola de Formació Aeronàutica

Vilanova i la Geltrú es converteix novament en la seu de la sisena edició de la fira comarcal Zona-E, que reuneix en un sol escenari l’oferta formativa del Garraf i permet als centres educatius compartir experiències. Dijous a les 11 del matí s’inaugurarà oficialment la mostra a la plaça de Soler i Carbonell, que es podrà visitar el mateix dijous de 9 a 14 h i de 17 a 20 h, i per a divendres de 9 a 14 h.

Amb motiu de la celebració d’aquesta fira i de la primera edició de Dossier, la revista monogràfica d’Eix Diari, entrevistem Joan Martorell, regidor d’Educació i Formació de Vilanova i la Geltrú.

Quin és l’objectiu d’aquesta mostra, especialitzada en la formació postobligatòria?

Principalment posar a l’abast de la ciutadania tota la informació sobre les sortides formatives del Garraf.  La fira també és una oportunitat perquè els diferents centres educatius puguin intercanviar informació.

L’IMET, com a institució vinculada a la formació i l’ocupació, té un paper clau a la comarca en aquesta formació postobligatòria.

L’IMET té diferents línies de treball, una d’elles relacionada amb d’accés a l’ocupació i molt lligada al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i a l’oferta formació que ells fan.  Una de les línies importants del centre és l’Escola de Formació Aeronàutica, una escola singular al país centrada en el manteniment d’aeronaus. Per nosaltres és una satisfacció aquesta escola, i hem posat moltes ganes en reimpulsar el centre. Els alumnes ho tenen molt fàcil per fer les pràctiques a l’empresa, però sobretot, tenen un alt nivell d’accés a la feina. Aquesta formació està finançada en part pel SOC i en part pels alumnes.

L’IMET també té una línia de treball relacionada amb la inserció laboral de col.lectius amb capacitats especials, com són els projectes TIMOL i MATÍ. El centre ofereix l’assessorament i la tutela a les famílies.

I és que l’objectiu general  de l’IMET és oferir el màxim de formació a la ciutat des de la vessant social, l’ocupacional i l’acadèmica.

“La universitat dóna a Vilanova i la Geltrú una coherència al cicle educatiu que poques ciutats poden oferir”
Joan Martorell, regidor d’Educació i Ocupació de Vilanova i la Geltrú

El d’Aeronàutica és un dels projectes bandera de l’IMET. Com es vol potencial aquesta escola?

L’objectiu és ampliar les titulacions que oferim per poder fer, en col.laboració amb algun altres centres, formació en manteniment d’helicòpters i també tenir la possibilitat examinar per lliure en el mateix centre. De fet, són poques les escoles d’aquestes característiques que hi ha a l’Estat i i la trajectòria històrica del centre ens permetria poder oferir aquestes possibilitats d’ampliació. És una escola consolidada, però ha estat desconeguda en algunes ocasions.

Vilanova i la Geltrú és una ciutat universitària, com marca això la seva oferta formativa?

La universitat és un valor en sí mateix per a la ciutat i ha aportat moltíssim a la història local i ho ha de seguir fent.  La ciutat té uns ensenyaments universitaris d’àmbit tecnològic que aporten un coneixement afegit d’aplicació a l’empresa molt important. Des de fa uns anys, la vinculació entre la Universitat Politècnica i els centres educatius de la ciutat  ha anat augmentat amb diferents activitats: des de la divulgació per part de la Politècnica fins al coneixement del centre per part dels alumnes de primària i secundària.

Des del govern municipal hem obert dues línies de treball amb la UPC: la Mesa Nàutica, per posar en comunicació als diferents agents i serveis de la ciutat vinculats amb l’oferta nàutica, entre ells l’ínstitut Lluch i Rafecas que ofereix un cicle de manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo; i la Taula d’Educació i Ferrocarril, que segueix també aquesta estratègia per poder ampliar els cicles formatius que es fan a la ciutat (actualment, el de Manteniment ferroviari).

Es tracta d’una formació postobligatòria que sense la UPC a Vilanova i la Geltrú no ens permetria donar aquesta coherència al cicle educatiu que poques ciutats poden tenir.

“Les nostres prioritats passen per reimpulsar l’Escola de Formació Aeronàutica i intentar que totes aquelles activitats d’inserció laboral arribin a més col.lectius afectats per la desocupació”
Joan Martorell

El Garraf és una de les comarques  amb més percentatge de població amb  titulacions superiors. Com a responsable d’Educació de l’Ajuntament, quina valoració fa de l’oferta formativa de la ciutat?

No tenim una oferta del 100%, perquè no som una gran ciutat, però podem dir que l’oferta formativa a la ciutat és molt completa: tenim coberta l’educació des de les llars d’infants fins a ensenyaments universitaris, encara que siguin només d’un àmbit, tenim formació específica en música, en arts plàstiques, idiomes, tenim cicles formatius… L’oferta és notable, de qualitat i molt variada. Això ha anat fent una població molt ben formada que pot accedir a un tipus de feina qualificada.

Però també hem de tenir en compte que no tota la població té titulacions superiors,  és una comarca petita i la crisi econòmica ha provocat uns índexs d’atur elevats, dels que ens anem recuperant poc a poc…

El govern de Vilanova i la Geltrú presenta el Pla d’Acció Municipal per a la resta del mandat. Quines seran les prioritats de la regidoria els propers anys?

Volem tenir una oferta educativa equilibrada i variada: vetllar perquè hi hagi prou places de llars d’infants, de P-3, de primària, de secundària, de cicles formatius, de grau superior (que volem ampliar amb algun nou cicle), de donar sortida als alumnes amb discapacitats perquè és una part d’inserció futura… Vetllar també perquè els centres tinguin prous recursos per oferir un servei de qualitat. Per exemple, hem ampliat la partida pressupostària per al manteniment de les escoles públiques, que ens els darrers anys s’havia estancat.

També volem complementar l’acció educativa amb els programes d’actuació a les escoles donant eines als mestres per tal que puguin complementar l’acció acadèmica; i lluitar contra l’absentisme escolar i perquè els alumnes acabin els estudis obligatoris.

En l’àmbit de l’ocupació, les prioritats seran reimpulsar l’Escola de Formació Aeronàutica i intentar que totes aquelles activitats d’inserció laboral arribin a més gent a més col.lectius afectats per la desocupació. L’IMET ha de ser un referent per a la inserció laboral a la comarca del Garraf.


IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball)
Unió 81-87 – Edifici La Paperera
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: 938 140 440 – Fax: 938 140 811 – a/e: info@imet.cat
http://www.imet.cat/