L’escola Pia de Vilanova es prepara per sumar el batxillerat humanístic al científic i el social el proper curs

L’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú estrenarà el proper curs dues novetats referents a l’ensenyament post obligatori. Per una banda, tradicionalment l’Escola Pia ha ofert el batxillerat científic tecnològic i el de ciències socials ja que “la branca pura d’humanitats no tenia demanda suficient com per poder crear grup” explica Pilar Contreras, directora gerent del centre. Pel proper curs (2016 – 2017) des del centre creuen que sí que hi haurà grup per impartir el batxillerat humanístic ja que “la nostra realitat és que la demanda d’humanitats està pujant” declara la directora.

Per una altra banda, la novetat més important pel centre és la que suposa la Formació Professional. Actualment, el centre ja està oferint el Curs d’Accés a cicles de Grau Superior (CAS) però ara s’incorpora en aquesta branca amb una formació professional de la família sanitària que consta de Cicle de Grau Mitjà en Tècnic de Farmàcia i Parafarmàcia i el Cicle de Grau Superior en Tècnic en Documentació i Administració Sanitària. Aquests estudis no s’estan realitzant actualment a les comarques del Garraf i de l’Alt i Baix Penedès, és per aquest motiu que s’ha triat oferir aquests estudis.

A més de veure l’oferta formativa de la zona també s’ha contactat amb empreses d’aquest àmbit per assegurar que hi ha possibilitat de realitzar convenis de pràctiques. “Hem trobat que les empreses mostren molta predisposició, volen formar a persones en aquell àmbit”, afirma Contreras.

“El centre educatiu també incorporarà al setembre de forma exclusiva a tot el Penedès un Cicle de Grau Mitjà en Tècnic de Farmàcia i Parafarmàcia i el Cicle de Grau Superior en Tècnic en Documentació i Administració Sanitària”
Pilar Contreras

Projecte SUMMEM

Davant d’aquesta possible demanda, l’Escola Pia ha decidit tirar endavant aquest projecte i tot i que el procés ja està en tràmit i amb un percentatge molt elevat d’aprovació “és possible que fins setembre no ho tinguem tot llest” confirma Pilar Contreras. A més a més, des de l’Escola Pia mostren una mentalitat oberta a en un futur poder oferir altres formacions professionals segons requereixi la demanda.

Deixant de banda els estudis post obligatoris, l’altra novetat que l’Escola Pia introduirà el pròxim curs 2016 – 2017 és el “SUMMEM”, un projecte d’innovació pedagògica estructural ja que implicarà un canvi en l’estructura del pla d’estudis. A través de l’estil metodològic de l’Escola Pia “valors que fan persones” es desenvoluparà aquest projecte innovador que “pretén donar respostes educatives reals a reptes del món real. Busquem acostar el nostre model educatiu a solucionar o donar eines als alumnes de cara al món real” afirma el director Pedagògic de Secundària i Batxillerat, Miquel Hormigos. Aquest nou projecte s’introduirà de forma progressiva, de forma que el pròxim curs s’iniciarà a 5è de primària i, cada any s’anirà introduint a un nou curs, de forma que pel curs 2020 – 2021 tenen l’esperança d’haver inclòs la iniciativa a tots els cursos.

SUMMEM consta de tres eixos principals. Primerament, s’introduirà la metodologia de treball cooperatiu com element bàsic a través de quatre metodologies diferents: treball per projectes, aprenentatge basat en problemes, investigació / recerca i aprenentatge servei. La idea és que els alumnes es formulin una pregunta i a partir d’aquesta realitzin un treball a partir de tasques d’investigació que els permeti resoldre-la. Aquest treball tindrà una avaluació continuada diàriament tant de forma individual com grupal per part dels propis alumnes i els professors però també tindrà un seguiment per part de catedràtics de la Universitat de Vic i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Un altre eix és l’estructura de treball cooperatiu. Es realitzaran grups de quatre amb uns rols molt definits i es treballarà la cohesió del grup perquè funcioni com un equip. “No serà una agrupació natural, s’agruparan segons uns perfils establerts” afirma Hormigos. Finalment, l’últim eix és que serà una educació de caràcter inclusiu on tothom participarà i no hi haurà distinció. “Tots els alumnes amb tots els seus perfils i les seves possibilitats hi participaran” garanteix el director pedagògic.

Per dur a terme aquesta iniciativa s’invertirà un 25% del total de les hores setmanals, la qual cosa implica una dedicació de 8 hores setmanals, agrupades en una tarda i un matí, a primària i a la ESO i a primer de batxillerat i els cicles una setmana per trimestre.

Per implementar i gestionar la iniciativa l’Escola ha creat un equip motor format per mestres i professors juntament amb l’equip directiu i persones del departament psicopedagògic. Per dur-lo a terme, s’ha creta un equip pilot que estarà format per professors que el proper curs elaboraran els continguts i proposaran l’organització de les matèries.

Des de l’Escola Pia estan convençuts que pot donar resultats molt positius ja que en part està inspirat en el model de l’Escola Pia d’Olot que porta anys amb aquesta metodologia. A més a més, “tot això està validat científicament i acadèmicament per universitats i tindrem un seguiment de professors universitaris que ens donaran una pauta”. Afirma Miquel Hormigos.

És per aquest motiu que el total de les 20 Escoles Pies que hi ha a Catalunya implementaran aquesta iniciativa.

“Busquem acostar el nostre model educatiu a solucionar o donar eines als alumnes de cara al món real”
Pilar Contreras

Proximitat amb l’alumnat

Fora del pla docent, des de l’Escola Pia creuen que tot i ser una gran escola amb un elevat nombre d’alumnes, prop de 800, “el nivell humà i el caliu que poden trobar les famílies i els alumnes en aquest centre és elevadíssim ja que hi ha aquesta continuïtat d’anar veient com creixen els alumnes”, afirma la directora gerent Pilar Contreras.

A més a més, també destaquen l’estil metodològic que duen a terme sota el lema “valors que fan persones” i des del qual es treballen actituds, aptituds i habilitats que “ens agradaria que els nostres alumnes assolissin i que ens fan ser persones en majúscules” declara Contreras.


Escola Pia de Vilanova
Rambla Samà, 114 – 116
08800 Vilanova i la Geltrú
http://vilanova.escolapia.cat/