Catalunya és la tercera comunitat amb més necessitat d’habitatges nous fins al 2020, segons l’IESE

Un informe de l’IESE, l’escola de direcció d’empreses de la Universitat de Navarra, calcula que Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb més necessitat d’habitatge fins al 2020. L’estudi sobre la previsió de necessitats i preus de l’habitatge a Espanya apunta també que caldran 14.000 habitatges nous anuals en aquest període i fins a 20.000 al 2025. A tot l’Estat, es necessitarà una producció de 100.000 habitatges nous de mitjana anual fins al 2020.
Entre les conclusions de l’informe, destaca també que el preu de l’habitatge nou a Espanya no tornarà als nivells de 2007 (quan es consideren a preus constants descomptada la inflació) ni tan sols 20 anys després de l’inici de la crisi. El preu en termes nominals de 2007 es tornarà a assolir al 2025.

L’informe també indica que a Espanya caldran 140.000 habitatges a l’any en la propera dècada. La mitjana anual de construcció d’habitatge nou entre els anys 1991 i 1997 va ser de 250.000 habitatges de mitjana anual; 580.000 llars es van construir entre 1998 i 2007 mentre que la mitjana anyal va caure fins a les 75.000 entre el 2007 i el 2014.

L’escola de direcció d’empreses de la Universitat de Navarra calcula que caldran 14.000 habitatges nous anuals en els propers 4 anys
IESE

Previsió del preu d’habitatge lliure

La previsió del preu corrent de l’habitatge lliure a Espanya és de 2.046 euros el metre quadrat en 2025 i 2.212 euros per metre quadrat al 2027. La variació interanual del preu de l’habitatge lliure va arribar al 19% l’any 2003 i el seu punt més baix es va assolir al 2012, amb una baixada del 10%. El preu més elevat es va produir al 2007 amb 2.062 euros per metre quadrat. En canvi, al 2014 aquest preu va baiar fins als 1.400 euros per metre quadrat.

Metodologia

La metodologia utilitzada per a la previsió de preus s’anomena Panel Data Analysis. Permet emprar tota la informació disponible i aprofitar l’efecte creuat de les variables en tots els àmbits, inclosos en l’estudi, optimitzant la projecció.

L’estudi té l’origen en la necessitat d’actualització dels estudis del mercat immobiliari degut a la situació de canvi al sector i en la societat. “El sector de la promoció residencial ha gairebé desaparegut i la societat també ha canviat: població, migracions, fragilitat laboral i menors expectatives de revalorització de la vivenda”, apunta el professor José Luis Suárez, director de l’estudi.


IESE – Universitat de Navarra
http://meet.barcelona.cat/