La compravenda d’habitatges creix un 28% a Catalunya

El nombre de compravenda d’habitatges a Catalunya al maig es va situar en 5.591 pisos, amb un increment del 23,61% en relació amb el mateix mes del 2015, segons l’Institut d’Estadística espanyol. Les xifres d’aquest maig són les més grans que en aquest mes es registren en la sèrie històrica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) des d’abans de l’esclat de la bombolla immobiliària al maig del 2007. Tot i això, la xifra de 5.591 habitatges d’aquest maig està molt lluny de les 11.753 transaccions que es van registrar el maig del 2007. Com ve passant en els últims mesos, l’augment de la compravenda d’habitatges s’explica bàsicament pels pisos de segona mà, que suposen el 86% de les transaccions.

A Catalunya al maig el nombre de transaccions d’habitatges es va situar en 5.591 pisos, un increment del 27,74% en relació amb l’any passat. D’aquests actius immobiliaris, 4.811, el 86%, eren de segona mà, i la resta, 780, el 14%, eren nous.

El 86% de les transaccions es concentren en pisos de segona mà

En el conjunt de l’estat espanyol, les transaccions d’habitatges van sumar 36.425 pisos, amb un increment del 23,61%, quatre punts per sota del registre de Catalunya en aquest mes de maig. D’aquests pisos, 29.422, el 80,7%, eren de segona mà, i la resta, 7.003, el, 19,23%, eren pisos nous.

Per demarcacions, Barcelona va registrar al maig 3.992 transaccions de propietat d’habitatges, amb un increment del 37,42% en relació amb el mateix mes de l’any passat. D’aquests pisos, 3.474 habitatges eren vells, amb un increment de compravendes del 36,83%, i 518 eren de segona mà, amb un augment lleuger del 0,97%. En el cas de Barcelona els pisos vells també van ser protagonistes al maig, suposant el 87% del total de les transaccions.

A Girona, les transaccions d’habitatges al maig es van situar en 716 actius, amb un increment del 17,57% en relació amb les xifres registrades al mateix mes de l’any passat. D’aquests pisos, 602 eren vells, amb un creixement del 16,67% i 114 eren nous, amb un augment del 17,53% en relació amb el maig de l’any passat. En el cas de Girona, els pisos vells van suposar el 84% de les transaccions que es van fer al maig.

El nombre de transaccions d’habitatges que es van registrar al maig a Lleida es va situar en 263 actius, cosa que suposa un increment significatiu del 46,11% en relació amb el maig de l’any passat. D’aquestes transaccions, 216 eren pisos vells, amb un increment del 55,40% en relació amb el mateix període de l’any passat, i 47 eren pisos nous, amb una augment de les transaccions del 14,63%. En el cas de Lleida, els pisos vells van suposar el 82,13% de les transaccions que es van fer al maig.

Finalment, a Tarragona el nombre de transaccions d’habitatges al maig es va situar en 620 actius, amb una caiguda del 9,22% en relació amb el mateix mes de l’any passat. D’aquests pisos, 519 eren de segona mà, amb una caiguda de les transaccions de l’11,28%, i 101 actius eren nous, amb un creixement del 3%. A Tarragona, tot i la caiguda de les compravendes, els habitatges de segona mà van ser els protagonistes d’aquestes operacions suposant el 83,71% de les transaccions.


Institut d’Estadística espanyol

http://www.ine.es/