SERRAN i MORA arquitectes: «el tècnic de capçalera és aquell que vetlla per l’edifici i els interessos de la Comunitat»

Tots els edificis majors de 45 anys han de passar una inspecció tècnica. Així ho dicta una Llei de la Generalitat, que pretén conservar en bon estat el parc edificat català. Els arquitectes SERRAN i MORA, com a professionals del sector, estan al dia d’aquesta normativa i acompanyen a les Comunitats de Propietaris a l’hora d’aplicar-la. Tot plegat arriba en un moment en què més enllà de construir obra nova, cada cop comença a tenir més valor mantenir en bon estat els habitatges que ja existeixen.

Quina tendència hi ha avui dia en el sector de la construcció?
Judit Serran: En gran part la rehabilitació. El model especulatiu anterior ens ha deixat un parc edificat tan envellit, obsolet i en mal estat que, després de l’esclat de la bombolla immobiliària, comencem a ser conscients que els edificis només poden seguir en bones condicions si en fem un manteniment adequat. Per això, avui dia la idea no és tant enderrocar i fer de nou sinó conservar el que hi ha.

En què consisteix rehabilitar?
J.S: Rehabilitar és un concepte que recull un gran nombre d’actuacions que tenen com a objectiu recuperar i reparar la funció perduda o malmesa de l’edifici, és a dir, habitar. A grans trets, significa millorar les condicions de vida dels seus habitants buscant l’equilibri entre els aspectes tècnics, la preservació dels valors patrimonials, l’eficiència econòmica i l’energètica.

Actualment s’estan fent moltes actuacions d’aquest tipus?
Xavier Mora: Cada cop més. El desgast, l’antiguitat, l’ús inadequat d’alguns materials o una execució inapropiada han generat problemes greus que avui dia s’han de reparar. A més, el Decret de la ITE ha fet augmentar els projectes de rehabilitació.

Parleu-nos d’aquesta llei.
X.M: Es tracta de la Inspecció Tècnica d’Edificis, més coneguda com a ITE, que vindria ser com la ITV d’un cotxe però de l’immoble. Està recollida en el Decret 67/2015 de la Generalitat i obliga a tots els habitatges majors de 45 anys a passar una revisió feta per un tècnic. L’objectiu és detectar les deficiències que té la finca i evitar, així, possibles situacions de risc.

Des de l’any 2007 fan rehabilitacions a la província de Barcelona i són especialistes en l’Informe ITE

Vosaltres recomaneu que aquests projectes els faci un arquitecte especialitzat en rehabilitacions.
J.S: Sí. Actualment la formació dels arquitectes es basa en l’estudi de la construcció per subsistemes (fonaments, parets, sostres, tancaments, etc.), però en l’arquitectura tradicional l’edifici es construïa com un tot i és necessari el seu coneixement global. Per aquest motiu, tant si s’ha de fer alguna reparació a l’edifici com si aquest ha de passar la ITE, creiem que és important disposar d’un arquitecte especialitzat en rehabilitació que conegui els sistemes de construcció tradicionals i les seves patologies.

Això us ha portat moltes vegades a desenvolupar la figura de l’arquitecte de capçalera. Què significa aquest concepte?
X.M: És un tècnic de proximitat vinculat a la vida de l’edifici, proper als seus usuaris i coneixedor de primera mà de la seva història, problemes, necessitats i desitjos. És un arquitecte de confiança que no solament avaluarà l’estat de l’edifici i determinarà les accions necessàries a dur a terme, sinó que també vetllarà per la Comunitat de Propietaris, pels seus interessos econòmics i personals, per la seguretat i per la bona execució de les obres. Tot això permet detectar de manera més eficaç els problemes i, a la vegada, estalviar costos.

Quan creieu que és millor contractar a un arquitecte de capçalera?
J.S: Quan l’edifici ha de passar la ITE, ja que és el primer moment en què es fa una revisió exhaustiva de l’immoble. En aquests casos els tècnics fem una inspecció visual de la finca i, si s’escau, realitzem prospeccions per comprovar l’origen d’alguns problemes. Amb tota aquesta informació redactem l’Informe ITE i el presentem a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per sol•licitar el Certificat d’Aptitud de l’Edifici.

En què consisteix aquest certificat?
J.S: Ens diu si l’immoble és apte o no en funció de les seves deficiències: lleus, importants, greus o molts greus. Això en la majoria de casos significa que s’han de fer obres a l’immoble per arreglar les lesions que té. Llavors, la Comunitat ha d’aprovar un Programa de Rehabilitació supervisat pel tècnic per planificar les actuacions que s’han de fer a la finca.

Hi ha subvencions per fer les obres que es planifiquen a la ITE?
X.M: Si, en els darrers anys l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha impulsat convocatòries d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges que poden arribar fins al 50% quan es tracta de temes estructurals o d’estalvi energètic (millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic, instal•lació d’energies alternatives, etc.). D’aquesta manera s’incentiva als propietaris a millorar l’estat dels seus habitatges.

Per acabar, quant de temps fa que rehabiliteu edificis i com ha estat l’experiència?
X.M: Treballem elaborant projectes de rehabilitació i/o restauració d’edificis des que vam obrir el despatx l’any 2007. Al llarg de tot aquest temps hem vist que una de les coses més importants és la comunicació amb els usuaris, ja que són processos que duren temps i tenen uns costos elevats. Per aquest motiu, des que va entrar en vigor el Decret ITE l’any 2010, hem anat consolidant la nostra especialització com a arquitectes de capçalera.

IMG_1103

Logo Verd


SERRAN i MORA arquitectes
Josep Coroleu 9, 3r 3a
08800 Vilanova i la Geltrú
677493784 | 636234566
http://www.serranimora.com/