Centre Aprèn+, diagnòstic i tractament dels trastorns mentals i del desenvolupament

Amb la finalitat de crear una unitat de referència en la zona, el centre compta amb un equip multidisciplinari integrat de 14 professionals formats en logopèdia, psicologia, pedagogia, psicopedagogia i educació.

El Centre Aprèn+ ofereix diversos serveis per infants, adolescents i adults. Principalment, realitzen estudis del diagnòstic, el tractament i la orientació i assessorament amb els pacients, els quals enguany han estat un aproximat de 120.
La metodologia del tractament comença amb una primera entrevista gratuïta amb el pacient i amb la família, segons l’edat de la persona i si decideix venir acompanyat o no, on fem una recollida de dades evolutives” explica la coordinadora de l’àrea de Psicologia i Psicopedagogia, Esther Hugué. Es realitza el diagnòstic, en cas que el pacient encara no tingui cap, i s’entrega un informe juntament amb un pla de treball individualitzat. Aquest pla de treball queda pactat amb el pacient i la família i, si es tracta d’un infant o adolescent, també es pacta amb les escoles, instituts i coordinadors d’activitats extraescolars, si es dóna el cas.

Un cop s’inicia el tractament, els professionals es reuneixen setmanalment per parlar dels diferents casos. “Cadascú té les seves llistes, però després coordinem casos. D’aquesta manera, tots coneixerem al pacient per tal que no se’ns pugui escapar res” afirma la coordinadora de l’àrea de Logopèdia, Meritxell Gargallo.

A banda d’aquestes reunions setmanals, els professionals realitzen quedades mensuals amb els familiars i el pacient per tal d’anar veient l’evolució i si es necessita alguna modificació en el pla de treball. A final del curs es revisa el pla, s’entrega un informe amb tot el que s’ha treballat i, finalment, si s’escau, es dóna l’alta al pacient.

El centre compta amb un equip multidisciplinari integrat de 14 professionals formats en logopèdia, psicologia, pedagogia, psicopedagogia i educació

Aprèn+, però, no només realitza diagnòstic i tractament, sinó que té un ampli ventall en els seus serveis. Enguany, la novetat que cal destacar és la incorporació del coach i tècnic en educació emocional, Mario Juez, tant per nens com per adults. Principalment, la funció del coach és ajudar als pacients a trobar solucions pràctiques pels diversos problemes que puguin presentar. La metodologia que segueix Mario Juez és la de poder ser un suport i convèncer als seus pacients que són capaços de canviar les situacions i els ajuda a millorar en la comunicació i el procés de raonament per poder allunyar-los el màxim possible de les seves pors.

Altres de les prestacions que ofereixen són grups d’estimulació del llenguatge oral i escrit i grups d’habilitats socials adaptats a nivells i edats on també tracten trastorns del neurodesenvolupament i de l’aprenentatge. “En les habilitats socials donem eines als pacients que tenen dificultats a nivell de relació i gestió de conflictes” apunta Gargallo. A més a més, el centre compta amb diferents tipus de teràpies ja que “no és només una teràpia individualitzada, sinó que també oferim la possibilitat de fer teràpies familiars sistèmiques, en grup i també de parella” exposa Hugué.

Els seus professionals compten amb diferents especialitats com el tractament específic en fòbies, addiccions i trastorns de la conducta alimentària; dislèxia, disgrafia i disortografia; foniatria; optometria i teràpia visual… Però destaquen per la seva unitat A+TEA, l’equip especialitzat en Diagnòstic i Tractament del Trastorn en l’Espectre Autista. Una de les raons per les quals destaquen en aquest àmbit és pel diagnòstic de l’autisme ja que com afirma Esther Hugué “per diagnosticar-lo es necessiten dos tests que no estan disponibles a Vilanova, però que nosaltres aconseguim dur a terme”.

A banda de les prestacions internes, el centre Aprèn+ realitza diferents projectes destinats a associacions, escoles, instituts i AMPES. Sumat a la col•laboració amb algunes escoles de Vilanova i la Geltrú, el centre ha iniciat un nou projecte amb les escoles de Sant Pere de Ribes. La oferta del centre són tot tipus de tallers i xerrades passant de fer tallers sobre convivència i equitat, xerrades sobre bulling i límits, entre d’altres, i fent detecció precoç dels trastorns.

Finalment, ofereixen formació per a professionals on destaquen els de caire clínic, com metges, dentistes, pediatres o psiquiatres, i els de l’àmbit de l’educació. Se’ls ofereix una ajuda, consells i formes d’actuar per poder tractar amb els infants i adults que pateixen algun trastorn mental o de desenvolupament.

Es pot trobar més informació i el seu calendari d’activitats a la pàgina web www.centreaprenmes.com i articles dels especialistes a centreaprenmes.blogspot.com

 

CENTRE APRÈN+

CENTRE APRÈN+

 


CENTRE APRÈN+
C. Doctor Fleming, 54
08800 Vilanova i la Geltrú
Teléfono: 93 510 90 72 – 647 05 57 08
E-mail: info@centreaprenmes
www.centreaprenmes.com
Facebook