Global Connect Idiomes, la diferència d’aprendre anglès o només estudiar-lo

Després que l’any passat revés l’acreditació com a centre oficial de la Universitat de Barcelona, Global Connect Idiomes segueix consolidant-se com a centre de referència impartint classes d’anglès per a nens, adolescents i adults als dos centres cèntrics dels quals disposen a Vilanova i la Geltrú destacant dos tipus d’exàmens reconeguts internacionalment: Cambridge i Trinity College.

Per tal de destacar i diferenciar-se de la competència, un equip de 19 persones natives de llengua anglesa imparteixen cursos de diferents nivells només d’aquest idioma. Les seves classes estan formades per un màxim de 8 alumnes ja que així el professor pot tenir tota la seva atenció en ells i s’asseguren la participació de tota la classe. “El 8 és un número ideal, són pocs i permet treballar en parelles. A més a més, les classes reduïdes són molt importants i més quan estàs treballant amb un mètode com és Trinity, on hi ha molta aportació oral” destaca la cap d’estudis del centre, Lara Hughes.

Trinity és una de les metodologies amb la qual s’imparteixen les classes. Dels dos tipus d’examen que té aquest mètode, un multihabilitat i un altre purament oral, Global Connect ofereix en tots els seus nivells aquest últim, el Graded Examinations in Spoken English (GESE). “Treballar amb Trinity els primers anys fa que tinguin molta fluïdesa oral i molt bona comprensió ja que els exàmens que han preparat han estat de comunicació” comenta Hughes respecte una de les avantatges d’utilitzar aquest mètode en els primers anys dels infants i en els nivells més bàsics per adults. A més a més, per tal de comprovar el progrés dels alumnes es realitzen exàmens orals trimestrals en tots els nivells amb un professor diferent del que tenen durant l’any ja que així poden acostumar-se a parlar en anglès amb diferents persones.

Cal destacar que una forma de treballar que tenen és la rotació anual de professors. Com compten amb una diversitat d’accents de parla anglesa, aquesta rotació permet als seus alumnes estar exposats a tot tipus de varietats d’anglès. Als únics cursos on es manté el mateix professor durant dos o tres anys, a ser possible, és als primers nivells pels infants, on aquests professionals estan primer formats en educació infantil i després especialitzats en ensenyament de llengua anglesa. “Els nens tenen unes necessitats com la comoditat i estar envoltat d’una confiança que amb la repetició del professorat aconsegueixen” explica Lara Hughes.

Una de les altres especialitats del centre és la preparació de l’examen de Cambridge pels nivells corresponents al marc de referència del Consell d’Europa de l’A1 fins el C1, sent aquests a Cambridge: Key English Test (A2), Preliminary English Test (B1), First Certificate (B2) i Certificate in Advanced English (C1).

A banda de Cambridge, en alguns nivells com és el CAE, el centre també ofereix la possibilitat de fer cursos d’anglès general. La diferència principal és els simulacres d’examen que s’inclouen als cursos Cambridge que fan que part del curs vagi destinat a treballar estratègies per superar la prova. “Com als cursos d’anglès general no necessites ensenyar aquestes estratègies tens més temps per treballar altres aspectes, que, generalment, acostuma a ser la part oral”.

Si hi ha una cosa que despunta del centre és la metodologia dinàmica amb la qual treballen en tots els nivells. Tot i que el llibre de text és necessari per seguir una estructura, la seva filosofia és “no deixar-se restringir per cap llibre”. D’aquesta forma, els cursos d’anglès per adults els dinamitzen, per exemple, fent que una lectura estigui distribuïda en parts i que no sigui “obrir el llibre per una pàgina determinada i llegir”. També, gràcies a la tecnologia que disposen als seus dos centres, com projectors, pantalles i iPads realitzen activitats més amenes i properes a la forma de vida actual.

Aquestes classes dinàmiques pels nens es duen a terme a través del teatre. Global Connect és pioner en la introducció del teatre com a eina de comunicació a la classe, i des de l’inici de la seva activitat, ja fa més de 8 anys, ha utilitzat sempre aquesta metodologia. “El teatre és una bona manera per fer que els alumnes repeteixin, apliquin i contextualitzin les estructures gramaticals que s’estaven treballant a les classes” apunta Hughes. D’aquesta manera, es prepara una obra teatral trimestralment, pels més petits, i una anual, pels últims nivells de nens, guionitzada pels propis professors. “Tot i que també realitzem jocs a les aules, amb el teatre ja no necessites fer-ne tants sense sentit perquè els nens no es cansin tan ràpid” argumenta la cap d’estudis.

Finalment, gràcies al reconeixement com a centre acreditat de la Universitat de Barcelona, els alumnes del centre obtindran un certificat de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) amb el nivell de MERC si assoleixen el nivell que estan cursant.

Les classes per nens comencen a partir del 7 de Setembre i les d’adults a partir del 3 d’Octubre. Les inscripcions estan obertes fins el moment en què s’omplen els grup-classe.

 

GLOBAL CONNECT IDIOMES

GLOBAL CONNECT IDIOMES

 


GLOBAL CONNECT IDIOMES
C/Sant Pau,23 i Rambla Principal,7
08800 Vilanova i la Geltrú
Teléfono: +34 93 8 14 46 48
E-mail: info@globalconnect.es
globalconnect.es
Facebook