L’Escola Pia de Vilanova aposta per l’aprenentage interdisciplinari i el treball cooperatiu a través del projecte “SUMMEM. Aprèn i conviu”

Desenvolupar les habilitats de cada alumne amb itineraris d’aprenentatge interdisciplinaris en els que el treball cooperatiu té un pes essencial és el punt de partida del projecte “SUMMEM”, una iniciativa que l’Escola Pia de Vilanova estrena enguany i que s’implantarà a primària i a ESO del centre els propers tres cursos escolars. El projecte, que ja funciona amb èxit a altres escoles Pies de Catalunya, es portarà a terme “amb metodologies molt actives“, segons la directora del centre, Pilar Contreras. “El professor és simplement l’observador, però no qui porta la classe“, explica Contreras. Els grups estaran integrats per quatre alumnes, tots ells imprescindibles, que treballaran de forma continuada projectes però també realitzaran un aprenentatge basat en problemes, a banda de posar en pràctica la investigació-recerca i l’aprenentatge-servei.

No és el treball en grup tradicional“, puntualitza la directora de l’escola sobre el treball cooperatiu. En aquest sentit, Contreras destaca que no es tracta que els alumnes hagin de treballar fora de classe, si no que han de fer-ho a l’aula, i per això és essencial la relació i el coneixement entre els infants i els joves. Un dels avantatges essencials d’aquest sistema és que aconsegueix fomentar les capacitats individuals de cada alumne. “Si un alumne no és hàbil en una cosa ho serà en una altra. Tothom té capacitats, anem a buscar allò en què destaqui. És un sistema molt inclusiu, tothom se sent molt important per allò que aporta“, assegura Contreras. La directora afirma que el projecte suposa “molta il·lusió” al centre, sobretot pel fet que ja s’ha posat a la pràctica a altres escoles Pies del país i s’ha pogut comprovar el seu bon funcionament. “Motiva molt més els alumnes i això s’ha de traduir en uns millors resultats”, sosté la directora.

El dissabte 22 d’abril, aprofitant que és la setmana de la Fira d’Educació, matí de portes obertes de batxillerat i de cicles formatius, de 10h a 13h.

 

“SUMMEM” ocuparà un 25% dels horaris de l’aula del centre. Una de les parts fonamentals del projecte és l’aprenentatge servei, que preveu que els alumnes detectin quines necessitats té el seu entorn i què poden fer ells per suplir-les a la vegada que reben un aprenentatge. Si bé a l’escola ja es realitzen moltes activitats de voluntariat, com per exemple la recollida de roba i d’aliments o les classes de reforç entre alumnes, aquestes estan organitzades des del propi centre. L’objectiu d’aquest nou repte és aconseguir que els propis estudiants observin les carències de la comunitat, i proposin i organitzin les iniciatives que poden aportar-hi millores. Aquest sistema de treball, a banda de suposar una contribució per al col·lectiu, suposa un benefici per als alumnes a nivell de coneixement i formació.

Cicles de Farmàcia i Parafarmàcia i de Documentació i Administració sanitària

L’actual curs, l’Escola Pia de Vilanova ha començat a impartir el cicle de grau mig en tècnic de Farmàcia i Parafarmàcia, i el cicle de grau superior en tècnic en Documentació i Administració sanitària. “Estem molt satisfets de com estan funcionant“, destaca Pilar Contreras. Es tracta de grups reduïts que treballen de forma molt pràctica les matèries. La directora assegura que l’objectiu és “arribar a la Formació Professional dual, és a dir, que una part dels estudis de la FP e srealitzi a una empresa, amb un contracte i un sou”. “S’ha de començar a buscar aquestes relacions, els alumnes ho agraeixen moltíssim. Són alumnes que volen més la part pràctica“, explica Contreras. Un cop acabats els cicles, els alumnes que ho desitgen també poden optar per accedir a la universitat, amb els beneficis que suposa fer-ho acumulant una formació prèvia i una experiència laboral en el sector.

“Si un alumne no és hàbil en una cosa ho serà en una altra. Tothom té capacitats, anem a buscar allò en què destaqui.”Pilar Contreras

El 19 i el 20 d’abril, l’escola Pia estarà present a la Fira d’educació de Vilanova Zona-E, especialitzada en l’ensenyament postobligatori, on, a banda de donar a conéixer els cicles formatius que ofereix, també explicarà les diferents modalitats de Batxillerat que imparteix: Ciències i Tecnologia, Ciències Socials i Humanitats.

Escola Pia de Vilanova

Escola Pia de Vilanova

El 19 i el 20 d’abril, l’escola Pia estarà present a la Fira d’educació de Vilanova Zona-E

 

Escola multilingüe

Un dels trets diferencials de l’escola és el seu funcionament com a escola multilingüe: l’anglès comença a impartir-se a P3, es disposa d’auxiliar de conversa des de P5, s’expliquen contes en anglès en educació infantil, s’imparteixen quatre hores de llengua anglesa a la setmana i hi ha àrees impartides en anglès tant a primària com a l’ESO. A més, el centre prepara exàmens Cambridge com a activitat extraescolar. El francès també és una assignatura optativa a l’ESO i una activitat extraescolar a primària i a secundària.

 

Bons resultats a les proves de competències bàsiques

Les proves de competències bàsiques demostren els bons resultats obtinguts a través de l’ensenyament que ofereix l’Escola Pia: el promig dels darrers quatre anys mostra com l’alumnat amb assoliment alt i mitjà-alt a final de sisè de primària en llengua catalana, castellana i anglesa i en matemàtiques se situa entre el 70% i el 79% en funció de l’assignatura (la mitjana a Catalunya està entre el 61 i el 64%). En el cas del final de l’ensenyament obligatori, la mitjana d’aquestes assignatures se situa entre el 73% i el 86% (la mitjana a Catalunya està entre el 59 i el 73%). El cent per cent de l’alumnat del centre supera la prova d’accés a la universitat, i les mitjanes de la prova d’accés a la universitat dels darrers quatre anys assoleix el 6,69, si bé la mitjana a Catalunya és del 6,19.

Els valors del centre es basen en ser una escola oberta, acollidora i innovadora, que promou la corresponsabilitat de les persones en la presa de decisions a la vegada que fomenta el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura. L’Escola Pia és també transformadora: no es limita a reproduir models socials i culturals, si no que genera el progrés de les persones i de la societat. Entre els seus objectius es troba promoure l’aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits del currículum, de la comunicació i de la gestió, i treballar en una millora contínua de l’organització per tal de garantir als usuaris del centre i a les administracions transparència i una gestió eficient.

Escola Pia de Vilanova
Escola Pia de Vilanova


ESCOLA PIA DE VILANOVA

Rambla Samà, 114 – 116
08800 Vilanova i la Geltrú
93 815 08 75
vilanova@escolapia.cat

http://vilanova.escolapia.cat/