Narsa Grup Assessor ofereix una atenció personalitzada i de qualitat amb la garantia de 25 anys d’experiència

Més de 25 anys de trajectòria professional avalen Braulio Narbón Pedrós i el seu equip, que des de novembre de l’any passat estan al capdavant de l’Assessoria Narsa de Vilanova. Narsa, situada a la ronda Ibèrica 77, compta amb una àrea fiscal, laboral, comptable, mercantil i de gestió d’assegurances i administració de comunitats amb l’objectiu d’oferir una atenció integral i personalitzada als seus clients, ampliant i continuant així la seva tasca iniciada fa 25 anys al despatx que també té obert a Esplugues de Llobregat.

Graduat social i auditor laboral, Braulio Narbón Pedrós disposa d’un equip integrat per economistes, advocats, graduats socials i gestors administratius. Així, Narsa realitza serveis d’assessoria i gestió fiscal, amb la confecció de l’IVA, els resums anuals de l’IVA i d’adquisicions i lliuraments intracomunitaris o la declaració sobre la renda de les persones físiques i impost de societats, entre altres serveis. Algunes de les seves especialitzacions són les fusions, les ampliacions de capital, dissolucions i liquidacions d’empreses i l’auditoria fiscal i comptable.

Entrevista a Braulio Narbón Pedrós

Donem un valor afegit a través d’un assessorament personal i integral als nostres clients“, explica Braulio Narbón. El titular de Narsa destaca que, gràcies al seu servei, es poden “aprofitar més els impostos“, i obtenir així més beneficis, tant si es tracta d’una empresa com d’un particular. En aquest sentit, Braulio Narbón li dóna una especial importància al fet d'”estar al dia sobre tota la legislació vigent”. “Un professional està al dia de la normativa. A un particular se li poden escapar algunes coses”, sosté. Així, pel que fa a la declaració sobre la renda, Braulio Narbón afirma que ara és el moment “de revisar els comptes perquè la declaració surti correcte, i no es pagui ni de menys ni de més”.

Narsa també disposa d’un servei d’assessoria i gestió laboral, que assumeix tasques com la confecció de nòmines i butlletins de la Seguretat Social, els documents d’alta i baixa dels treballadors, certificats de empresa, confecció de la declaracions i liquidacions periòdiques i anuals de retencions dels treballadors o acomiadaments i expedients de regulació d’ocupació. Narsa també s’ocupa de la tramitació de prestacions d’atur, jubilació, prestacions de viduïtat, orfandat o invalidesa, i de la representació davant la Inspecció de Treball, conciliacions amb el Departament de Treball, i l’assistència a judicis davant dels jutjats socials.

En l’àmbit de la gestió comptable i financera, Braulio Narbón i el seu equip s’encarreguen de tot el necessari perquè les empreses i autònoms tinguin la seva comptabilitat al dia, amb totes les dades actualitzades. Tenint en compte l’alt nivell d’informatització de l’assessoria, el servei s’ofereix amb la màxima rapidesa, encarregant-se d’aspectes com la comptabilització, enregistrament i supervisió dels documents del client en els ordinadors de Narsa, la presentació dels balanços i comptes d’explotació periòdicament i amb l’assessorament comptable, administratiu i financer que es precisa, a més de l’anàlisi de la rendibilitat del negoci, la liquiditat, els recursos financers i les inversions, i la col·laboració amb les empreses per a l’adequació de les comptabilitats endarrerides.

Gràcies a una plataforma de gestió online, Narsa pot confeccionar la comptabilitat necessària per a un autònom de llibres d’ingressos i despeses a través d’Internet.

Narsa també disposa d’una àrea mercantil que s’ocupa de l’estudi i constitució de societats mercantils, anònimes, limitades o civils, les modificacions d’estatuts, les fusions i dissolucions de societats mercantils, o la legalització de llibres de comptabilitat, entre altres tràmits.

Una altra de les funcions de Narsa és la gestió d’assegurances, tant d’accidents com de vida, salut, o patrimonials amb l’objectiu que els seus clients obtinguin la pòlissa més adequada a les seves necessitats, i que en tot moment coneguin totes les condicions de la cobertura que contracten. Finalment, Braulio Narbón i el seu equip ofereixen un servei de gestió i administració de comunitats perquè els propietaris rebin el millor assessorament possible tenint en compte que el marc legal és cada cop més complex, facilitant així el dia a dia de les comunitats. Segons Braulio Narbón, l’objectiu de Narsa en els diferents serveis que ofereix és atendre el client “amb el tracte que es mereix”, sempre amb la màxima rapidesa, alta qualitat, ètica professional i confidencialitat.


Narsa Grup Assessor
Rda. Ibèrica, 77-79 baixos, Vilanova i Geltrú. Tel. 93 811 51 36
Josep Maria Ventura, 3, local 6, Esplugues de Llobregat. Tel. 93 203 13 53
Horari: de dilluns a dijous de 9:30h a 13:30h, i de 15:30h a 19:00h.
Divendres de 9:30h a 13:30h.
info@narsa.es
http://www.narsa.es

Braulio Narbón