SERRAN i MORA arquitectes: «resulta més econòmic i sostenible rehabilitar que enderrocar i fer de nou»

L’esclat de la bombolla immobiliària i els posteriors anys de crisi han canviat el panorama del sector de la construcció. Actualment, el parc edificat està envellit i, alhora, a les ciutats hi ha cada vegada menys sòl edificable motiu pel qual fa pujar el cost d’inversió en obra nova. “El desgast que comporta l’antiguitat, l’ús inadequat d’alguns materials o una execució inapropiada han generat problemes greus que avui s’han de reparar” comenta l’arquitecta Judit Serran, del despatx “SERRAN i MORA arquitectes”.

Els projectes principals que desenvolupa “SERRAN i MORA arquitectes” són, per una banda, els de rehabilitació, restauració i reforma d’edificis i, per l’altra, projectes d’obra nova. Des de l’any 2007 ambdós arquitectes s’han especialitzat en la rehabilitació del parc edificat, però el volum de feina en aquest àmbit va augmentar quan va entrar en vigor el Decret 67/2015 que va aprovar la Generalitat pel qual tots els edificis de més de 45 anys han de passar una Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). “Igual que els cotxes passen la ITV els edificis també han de passar unes inspeccions. L’objectiu és detectar les deficiències que té la finca i evitar, així, possibles situacions de risc.”, explica l’arquitecte Xavier Mora.

Rehabilitar és un concepte que recull un espectre molt ample d’actuacions, però totes elles tenen l’objectiu de recuperar, reparar i reutilitzar la funció perduda o malmesa de l’edifici: habitar. A grans trets, rehabilitar implica millorar les condicions de vida dels seus habitants buscant l’equilibri entre els aspectes tècnics, la preservació dels valors patrimonials, l’eficiència econòmica i l’eficiència energètica.

“El desgast que comporta l’antiguitat, l’ús inadequat d’alguns materials o una execució inapropiada han generat problemes greus que avui s’han de reparar”Judit Serran

Per dur a terme aquestes inspeccions es precisa d’un professional especialitzat en rehabilitació i/o restauració que conegui els sistemes de construcció tradicionals i les seves patologies, com ara un arquitecte de capçalera, figura que han desenvolupat tots dos arquitectes de SERRAN i MORA. Es pot definir l’arquitecte de capçalera com un tècnic de proximitat vinculat a la vida de l’edifici, proper als seus usuaris i coneixedor de primera mà de la seva història, problemes, necessitats i desitjos. “No només avaluarà l’estat de l’edifici, també vetllarà per la Comunitat de Propietaris, pels seus interessos econòmics i personals i per la seguretat de les obres” subratlla Serran.
L’ITE es divideix en tres etapes, principalment. En primer lloc es realitza una inspecció visual veient el major nombre de pisos o locals d’una finca i, si s’escau, es realitzen prospeccions per comprovar l’origen i/o la causa d’alguns problemes. Amb tota aquesta informació redacten l’Informe ITE i el presenten a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’Edifici. Aquest Certificat ens diu si l’immoble és apte o no en funció de les seves deficiències: lleus, importants, greus o molts greus. Això significa, en molts casos, que s’han de fer obres a l’immoble per arreglar les lesions que té.

“Igual que els cotxes passen la ITV els edificis també han de passar unes inspeccions. L’objectiu és detectar les deficiències que té la finca i evitar, així, possibles situacions de risc.”Xavier Mora

En l’actualitat, el sector de la construcció es troba en una tendència cap a la rehabilitació més que cap a la obra nova. Des de “SERRAN i MORA arquitectes” apunten, principalment, a aspectes econòmics i criteris de sostenibilitat: “sempre resulta més econòmic i molt més sostenible rehabilitar que enderrocar i fer de nou”, argumenta Mora.

El tret diferencial de “SERRAN i MORA arquitectes”, a banda del nivell tècnic d’especialització, és la confiança que generen en els seus clients, expliquen. En moltes ocasions, els clients es troben perduts davant d’un projecte totalment desconegut per a ells i el que intenten és fer un acompanyament durant tot el procés. “El que volem és despreocupar-los de possibles problemes i tràmits, intentant establir una relació més propera amb els nostres clients” reflexiona l’arquitecta Judit Serran.

El despatx “SERRAN i MORA arquitectes” enguany celebra el seu desè aniversari. Els dos arquitectes van començar la seva aventura l’any 2007 just abans de l’esclat de la crisi econòmica i han sabut adaptar-se a les necessitats del seu sector gràcies a l’esforç, al treball i a la perseverança.SERRAN i MORA arquitectes

Josep Coroleu 9, 3r 3a
08800 Vilanova i la Geltrú
677 49 37 84 | 636 23 45 66
sim@serranimora.com
www.serranimora.com