SOREA acorda fons socials amb 12 ajuntaments del Penedès-Garraf

La garantia del subministrament d’aigua a les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica és una prioritat per SOREA. La companyia, especialista en serveis vinculats a la gestió del cicle de l’aigua, treballa des de fa temps en estreta col·laboració amb els ajuntaments, per garantir que totes les persones disposen d’aigua potable independentment de la seva situació econòmica.

SOREA abasteix d’aigua 13 municipis de les comarques del Garraf i el Penedès. La companyia ha signat fons socials amb 12 d’aquests ajuntaments. Els fons socials són ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial. En total aquests acords entre els ajuntaments i SOREA han beneficiat 173 usuaris identificats com a vulnerables, el que ha representat pel 2017 uns fons socials per import de 37.250 euros, amb un total de fons destinats fins a la data de 57.150 euros. SOREA xifra el total del deute de les famílies vulnerables en 37.340 euros.

La companyia ha destinat 57.150 euros a fer front al deute dels vulnerables als municipis del Penedès i Garraf on opera

Addicionalment als fons socials, la companyia ofereix diverses modalitats de pagament per ajudar a les famílies a fer front al pagament del rebut de l’aigua. En concret, ha arribat a 543 acords de pagament a terminis, 89 usuaris es beneficien de la tarifa social i 3.388 tenen tarifa reduïda per a habitatges amb més de 3 residents.

SOREA sempre ha garantit el subministrament d’aigua a les persones amb dificultats econòmiques. Fins el 2012 la companyia havia resolt aquestes situacions de forma bilateral amb els usuaris en situació de vulnerabilitat. A partir del 2012 es van crear els primers fons de solidaritat, abans que es comencés a parlar de pobresa energètica. Des de llavors, SOREA i les seves empreses participades han signat fons socials amb 177 ajuntaments catalans i hi ha destinat 520.000 euros. En aquest terreny, la col·laboració amb els Ajuntaments, a través dels departaments de Serveis Socials, ha estat clau per crear polítiques d’acompanyament a les famílies més vulnerables.

La col·laboració amb els Ajuntaments ha estat clau per crear polítiques d’acompanyament a les famílies amb dificultats econòmiques

D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, quan la companyia subministradora ha de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als Serveis Socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial determinades a la Llei. En cas que es compleixin aquests requisits s’han de garantir els subministraments bàsics i s’han d’aplicar els ajuts necessaris per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar.


SOREA

http://www.sorea.cat/ca