SEPES: Quan contractes els serveis de l’empresa, tens la cobertura 24 hores al dia

Serveis d’atenció i assistència domiciliària

A l’hora de contractar un servei per cuidar d’un familiar és important saber les garanties que et proporciona aquell contracte. Actualment, els serveis d’atenció domiciliària es troben en una gran economia submergida que no proporciona les garanties ni compleix amb uns objectius com quan contractes una empresa. “És important saber que amb el contracte dels serveis d’una empresa com SEPES tens tota la cobertura les 24 hores del dia i la intervenció de l’empresa en cas que poguessin sortir conflictes entre la cuidadora i la família, mentre que amb un particular això no és possible”, explica la gerent de SEPES, Gemma Montero.

El principal objectiu de SEPES és garantir la qualitat de vida de l´usuari que els contracta dins del seu entorn. Els seus serveis estan dirigits tant a gent gran com persones amb alguna discapacitat física o psíquica, convalescents, infants i adolescents. A SEPES porten un control i seguiment de la relació entre el treballador i l’usuari. “Aquest paper nostre d’intermediari el que facilita és que no hi hagi xantatges a nivell emocional, maltractaments o robatoris. Si veiem que alguna cosa no està funcionant, intervenim. Si tens contractat un particular el que molts cops acaba passant és que la família cau malalta perquè no sap com gestionar aquestes situacions”, destaca Montero.

SEPES treballa els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. El principal servei que ofereixen és l’atenció a la persona, qualsevol de les necessitats que tingui ja sigui higiene personal, acompanyament dins i fora del domicili i àpats. “El paper més important de les treballadores familiars és el tema educatiu, preventiu, assistencial i socialitzador”, comenta Gemma Montero. La reeducació dels hàbits que la persona ha perdut, l’estimulació cognitiva i la potenciació de l’autonomia de l’usuari són les tasques que duen a terme les treballadores familiars, a través de jocs, lectures de reportatges, de taules de gimnàstica, etc.

“El paper més important de les treballadores familiars és el tema educatiu, preventiu, assistencial i socialitzador”Gemma Montero

Per contractar els serveis de SEPES, Montero explica que en primer lloc la família és la que fa una demanda explícita de les necessitats que creuen que té el seu familiar. A partir d’aquest moment, és l’empresa qui realitza observacions per tal d’esbrinar la demanda implícita i la necessitat real d’aquell usuari. “Molts cops ens trobem que ens demanen 12 hores al dia i, clar, és un servei que puja el preu per volum i, a vegades, no serà necessari assistir-lo tantes hores”, comenta la gerent de SEPES. Després d’anar al domicili i saber la demanda implícita es fa un pla d’intervenció on es marquen els horaris en què s’assistirà a la persona i quines tasques es duran a terme, amb uns objectius per part de la treballadora familiar, “D’aquelles 12 hores que ens havien demanat, ens trobem que pot ser només necessita 3 hores que cobreixin els àpats i l’acompanyament fora del domicili als matins, per exemple”, diu Montero. Aquesta assistència al domicili es pot complementar amb serveis de fisioterapeuta, psicòleg, nutricionista, logopeda o podòleg, entre d’altres.

També ofereixen informació, assessorament i tramitació de recursos socials, com l’accés a centres de dies o residències; recursos tècnics que comporten l’adaptació a l’entorn amb les necessitats de cada persona (caminadors, cadires de bany…) i recursos econòmics amb l’ajuda de la tramitació de sol·licituds de la llei de dependència o les subvencions.

En quant a la necessitat d’assistència d’una persona 24 hores, SEPES ofereix un servei d’interinatge on la cuidadora viu amb l’usuari i es dedica exclusivament a ell, la seva assistència, la neteja de la llar i l’organització econòmica de les compres i les despeses mensuals. “Aquest servei evita l’ingrés en residència de l’usuari. Per preus, pot sortir més assequible que la plaça de la residència i així l’usuari no surt del seu entorn que, quan són grans, és molt dur treure-li a una persona tots els records – tant el lloc on viu com les seves experiències al domicili – que té per deixar-lo en un lloc on no té res”, explica Gemma Montero.

Ara, SEPES ha inclòs uns nous serveis que s’allunyen de l’assistència de familiars per apropar-se a la neteja industrial de comunitats, negocis i botigues.


SEPES

C/Llibertat, 64
93 815 63 34 / 607 16 26 06
www.sepes.net
sepes@sepes.net