Escola de Formació Aeronàutica: Una història de 30 d’anys d’eficàcia formativa

El centre de Vilanova i la Geltrú té una inserció laboral del 100% del seu alumnat

La història de l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú és un relat sobre l’eficàcia de la formació professional a la ciutat. Un relat que comença l’any 1985 quan l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va iniciar, a través del seu centre de formació ocupacional, CFO La Paperera, accions formatives en el camp de la mecànica d’avions, amb el nom de Tècnic Ajudant de Manteniment d’Aeronaus. L’any 1992 aquesta formació va ser reconeguda per la Direcció General d’Aviació Civil (DGAC) com a Curs de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus, segons la normativa nacional.

Al Juliol de 2008, el Departament d’Aeronàutica del CFO La Paperera va obtenir la certificació de la DGAC com a Organització de Formació de Manteniment aprovada en virtut de la part 147, normativa que està reconeguda a l’àmbit europeu. Fruit de la fusió del CFO La Paperera i de la Conselleria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va néixer l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) i, així, el Departament d’Aeronàutica també canvia el seu nom pel d’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV).

A l’actualitat el centre ofereix la formació per obtenir la Llicència de Manteniment d’Aeronaus (LMA) de l’especialitat B1.1 que permet al tècnic realitzar treballs de manteniment executats en l’estructura de l’aeronau, el grup motopropulsor, els sistemes mecànics, elèctrics i aviònics. L’escola també ofereix formació per obtenir el Certificat de Professionalitat, una titulació que permet realitzar operacions auxiliars de manteniment i serveis en l’aeronau, complint especificacions tècniques, en condicions de seguretat i sota la supervisió d’un tècnic de nivell superior amb capacitat de certificació.

L’eficàcia d’aquest centre és que pràcticament acredita un 100% d’inserció laboral. D’aquest percentatge, un 40% està treballant en la mateixa empresa on ha fet les 450 hores de pràctiques en entorn real. L’escola treballa estretament amb empreses del sector com: Ryanair, Iberia, Brok-Air, Air Europa, Air Nostrum, BCP Aerotecnics, Clipper National Air, Flightline, Futurhangars, BinterTechnic, Servitec Aircraft Maintenance i Rosique Aircraft. La formació contempla un 50% de pràctiques en aquestes empreses, “però a més el professorat, en gran part comparteix la docència en el treball en aquestes empreses. Per tant, l’alumnat té informació de primera mà de l’activitat a les empreses”, explica Iu Mora, responsable de formació de l’EFAV. El centre cada any eleva el nivell de formació en anglès que és una de les grans demandes de les empreses, a part de tot el contingut específicament tècnic que any rere any s’actualitza. En aquest sentit el centre té previst recuperar la formació en motors de pistó i impartir formació en aviònica.

És un model d’èxit pel que fa a la relació de formació professional amb el món empresarial

El centre està limitat a 28 places a l’actualitat a l’espera que es puguin concedir més places. Unes poques places si es té en compte que és l’únic centre de formació professional ocupacional català i a nivell estatal que ofereix la formació per ser mecànic certificador d’avions de turbina i que ofereix l’itinerari formatiu de manteniment d’aeronaus. L’EFAV s’ha fixat com a objectiu a mig termini ser un centre de referència nacional en el manteniment d’aeronaus. “Cal tenir que els viatges en avió augmenten i l’aeroport de Barcelona creix en volum de vols i trànsit de passatgers, tot apunta doncs, que la demanda de tècnics de manteniment augmentarà. En bona lògica, les places que ara tenim limitades també han d’augmentar”, explica Fàtima Paule, tècnica d’Aeronàutica.

L’escola tindrà obert el termini de matriculació fins el dia 21 de maig, per aquestes 28 places, adreçades a persones que tinguin el batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior. D’altra banda, aquesta setmana el centre realitzarà una sessió informativa sobre el Certificat de Professionalitat, que va adreçat a persones que només tenen l’ESO. El dissabte 21 d’abril, el centre farà una jornada de portes obertes, de les 11 a les 13h., on els mateixos alumnes explicaran en què consisteix l’oferta formativa de l’escola a tothom qui hi estigui interessat.


IMET
Institut Municipal d’Educació i Treball
Carrer Unió 81-87 – Edifici La Paperera
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: 938 140 440
info@imet.cat
http://www.imet.cat/