La Guia de l’oferta educativa al Garraf, una eina de suport a les famílies de la comarca

El Consell Comarcal del Garraf edita la “Guia de l’Oferta Educativa al Garraf” des de l’any 2000, com a eina de suport a les famílies a l’hora d’escollir els centres educatius pels seus fills i filles. La Guia recull tota l’oferta educativa de la comarca, des de les llars d’infants, passant per les escoles de primària i secundària, fins als cicles formatius i universitat.

Enguany, aquesta eina s’ofereix a través del web www.ccgarraf.cat en dos formats. Per una banda, s’han dissenyat sis documents per descarregar amb l’oferta educativa classificada per municipis, i un altre document amb el recull de les entitats i serveis comarcals de l’àmbit d’ensenyament.

D’altra banda, s’ha creat un directori al web amb informació relativa a tots els centres educatius del Garraf, distribuïda per categories, municipis i tipus de centre. D’aquesta manera, es poden fer recerques segons les necessitats de cada família. En total hi ha 75 fitxes amb les dades bàsiques i descripcions del projecte educatiu de cada centre.

Altres serveis en l’àmbit d’ensenyament

Des de l’àrea de serveis a les persones també es gestiona el servei i els ajuts de menjador escolar, el transport escolar i els ajuts individuals de desplaçament.

Els ajuts individuals de menjador escolar estan adreçats a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria de la comarca. Per l’atorgament dels ajuts, des del Consell Comarcal del Garraf es valoren les condicions econòmiques i la situació social de la família, segons els criteris marcats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest curs, 2017-2018, s’han atorgat 2.568 ajuts (1.528 del 50% del valor del servei de menjador i 597 del 100%) i s’han denegat 443 sol·licituds per no complir amb els requisits.

En la convocatòria d’ajuts pel curs 2018-2019, que s’iniciarà el mes de maig, es contemplaran les custòdies compartides. Per tant, es podrà demanar l’ajut a títol individual o compartit amb l’altre progenitor. Durant l’anterior convocatòria, aquest model de família estava obligat a demanar l’ajut conjuntament amb l’altre progenitor, malgrat no conviure-hi.

Aquest servei es complementa els mesos d’estiu amb la Campanya de suport a infants amb vulnerabilitat alimentària per tal de garantir-los una alimentació saludable. L’objectiu de la campanya és atendre infants i joves que durant els mesos de vacances poden estar en situació de vulnerabilitat pel que fa a l’alimentació, especialment per baix consum de productes frescos com verdura, fruita, carn, peix i làctics.

Aquesta campanya, iniciada l’any 2013, compta amb l’aportació econòmica del Consell Comarcal del Garraf, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Cubelles. En la gestió dels ajuts participa la Creu Roja i l’Economat de Vilanova.
En relació al servei de menjador escolar, el Consell Comarcal del Garraf gestiona enguany els menjadors de les escoles El Margalló i L’Aragai de Vilanova i la Geltrú, i El Morsell d’Olivella. En el cas de les escoles de Vilanova i la Geltrú, l’ens comarcal col·labora amb el “Projecte de reaprofitament dels excedents de menjar”, una iniciativa gestionada per l’Ajuntament i Càritas que consisteix a congelar i etiquetar l’excedent del menjar, per enviar-lo posteriorment a l’Economat.

Pel que fa al servei de transport escolar, l’ens comarcal gestiona 16 rutes que cobreixen tots els municipis de la comarca: 9 rutes són obligatòries i 6 d’aquestes són rutes adaptades per traslladar alumnat amb necessitats educatives especials. La resta correspon a rutes no obligatòries, per tant les famílies han de pagar una quota de 265,50€ per alumne i per curs per poder fer ús del servei. Al web del consell comarcal hi ha un directori de totes les rutes amb informació detallada de les parades, els horaris, els centres i l’empresa responsable del transport.

Des del Consell Comarcal del Garraf també es tramiten els ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no disposi de transport escolar obligatori i que, per motius de distància (mínim de 3 km), tingui dificultats per accedir al centre educatiu assignat de manera forçosa pel Departament d’Ensenyament. Durant aquest curs, s’han atorgat 61 ajuts i se n’han denegat 76, per no reunir els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Consell Comarcal del Garraf

Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
08800 – Vilanova i la Geltrú
93 810 04 00
http://www.ccgarraf.cat/