L’Artífex: la perfecta comunió entre l’artesania i la innovació formativa

El centre de Qualificació Professional d’Oficis Artesans de Canyelles és una de les ofertes formatives més singulars del Garraf

D’entre tota l’oferta formativa del municipi de Canyelles, per sobre de tot, bàsicament per la seva singularitat destaca l’Artífex, el Centre de Qualificació Professional d’Oficis Artesans. De fet, es tracta d’un centre, no només singular a Canyelles, si no que en tota la comarca del Garraf trobarem una aposta tant concreta com la que ha realitzat l’Ajuntament de Canyelles per promoure la formació i l’ocupació al municipi, i fer-ho en un àmbit concret, el de l’artesania i els oficis antics. L’objectiu és formar persones en aquests antics oficis com la forja, la ceràmica, la fusta, el vidre o la pintura perquè obtinguin una qualificació professional i puguin iniciar els seus propis projectes empresarials.

Alguns dels alumnes de l’Artífex ja han obtingut el carnet d’artesà que els acredita com a professionals, després d’haver completat la formació requerida pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Aquest carnet ja els permet iniciar una nova activitat empresarial i participar a fires per vendre els seus productes. “És per aquest motiu que l’Artífex no només està pensat per a nous aprenents d’oficis, sinó que també està obert a persones que ja tenen l’ofici però que no tenen l’homologació corresponent per poder-lo desenvolupar”, explica Rosa Huguet, alcaldessa de Canyelles.

L’any passat aquest centre va estrenar espai a l’edifici de l’antic Ajuntament està totalment rehabilitat i els nous alumnes hi són des del mes de setembre. L’espai s’ha reconvertit en aules i tallers per oferir la formació teòrica i també pràctica. L’edifici també acull la Botiga del Nadal, inaugurada en la passada Fira de Santa Llúcia i que està oberta durant tot l’any per vendre els productes artesans que es fan a l’escola d’oficis. L’oferta formativa de l’Artífex del curs 2017-2018 se centra en el vidre, la ceràmica, la pintura i també la marqueteria, tot i que al llarg del curs s’incorporaran altres formacions com la de joieria, a banda de cursos monogràfics.

La innovació d’aquest projecte és que va més enllà de la pura formació artesanal. Es tracta d’una oportunitat per a les persones aturades en general, en comptes de només centrar-se en els col·lectius concrets com joves, dones i majors de 45 anys. “Un projecte obert a persones amb habilitats manuals i sensibilitat creativa, donant valor a les capacitats personals no al seu currículum de formació i experiència”, concreta l’alcaldessa. L’Artífex proporciona formació en un ofici artesà, recuperant la figura de l’aprenent, fomenta oficis retrobats, amb la formació en competències instrumentals i transversals, com són les TIC o a l’impuls d’una millora en la qualificació dels treballadors.

Canyelles s’està guanyant un segell d’identitat al voltant de la producció d’articles nadalencs artesanals

Per tant, en quan a sortides professionals dels diversos oficis, l’Artífex fomenta la promoció de l’emprenedoria i el cooperativisme, afavoreix la implicació al teixit empresarial de zona i juga un paper clau, per a donar sortides laborals a l’alumnat com ser proveïdors de productes artesans, desenvolupar noves línies de negoci en el marc de nous productes, com dissenys exclusius fets a mà, o la recuperació d’estris per a l’ús quotidià, adaptant-los als nous temps, a través de la innovació de noves tècniques i estils. Amb la formació que es rep a l’Artífex també es poden realitzar activitats educatives dirigides a escolars o activitats paral·leles d’oci relacionades amb l’ofici.

Cal tenir molt present que la marca Nadal Canyelles, està prenent cos no només com un element de promoció econòmica, si no també com un senyal d’identitat el poble. En aquest sentit, i sempre pensant en la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, que ja porta 15 edicions a l’esquena, l’Artífex canalitza la creació de productes específics de reclam dels objectes produïts i del municipi. “En definitiva, es tracta de posicionar la marca Nadal Canyelles en especialització en productes nadalencs. Nadal Canyelles és un actiu econòmic rellevant per a la comercialització del mercat interior però també per a la internacionalització i captació de clients exclusius”, assenyala Rosa Huguet, alcaldessa de Canyelles.


L’ARTÍFEX

Centre de Qualificació Professional en Oficis Artesans

http://www.canyelles.cat/l-artifex/