Berta Mercadé: “L’aigua és un recurs preuat que hem de preservar, per això Sorea té un compromís incondicional amb el medi ambient”

  • SOREA ha implementat a les depuradores de Sitges i Vilanova la cogeneració d’energia a partir del biogàs que es produeix en el procés de digestió de fangs de la pròpia planta
  • SOREA ha engegat el projecte d’implantació del cotxe 100% sostenible a la seva flota de vehicles

La Federació Empresarial del Gran Penedès ha guardonat SOREA amb el Premi FEGP 2018 en l’àmbit del Medi Ambient, què suposa per a vostè com a gerent de concessions del Garraf i el Penedès aquest guardó?

SOREA és una empresa del sector del medi ambient especialitzada en la gestió de l’aigua, en totes les fases del seu cicle (la captació, la potabilització, el transport, la distribució, el clavegueram, la depuració i la seva restitució al medi natural). Duem a terme la nostra activitat tenint present que l’aigua és un recurs preuat que hem de preservar i des del compromís incondicional amb les persones i el medi ambient, amb el qual volem aportar el nostre gra de sorra al desenvolupament sostenible de les ciutats i els pobles on operem. Per tant, aquest guardó suposa un reconeixement a aquest model de gestió.

Què diferencia la gestió de SOREA pel que fa als aspectes medi ambientals?

A SOREA realitzem la nostra activitat amb el màxim respecte per la biodiversitat i busquem la millora constant en el nostre comportament mediambiental, perquè sabem que amb un compromís ferm amb l’entorn ajudarem a garantir un desenvolupament sostenible. Per això, promovem l’ús eficient dels recursos naturals i energètics.

En el context d’una economia circular, on el desenvolupament econòmic s’equilibra amb la protecció dels recursos naturals i la sostenibilitat ambiental, les aigües residuals representen un recurs valuós i disponible.

Des del punt de vista de la gestió de l’aigua, l’economia circular impulsa solucions que apliquin mesures d’eficiència hídrica per garantir el subministrament i reduir la pressió sobre els recursos hídrics. En aquest àmbit, des de SOREA estem promovent la reutilització segura i rentable de les aigües residuals tractades pel reg i la recàrrega d’aqüífers. A més, tenim com a objectiu transformar progressivament les depuradores municipals que gestionem en biofactories, és a dir, en instal·lacions autosuficients des del punt de vista energètic, on valoritzem els residus que es generen.

Quines mesures estan implantant en el Penedès i Garraf per promoure el desenvolupament sostenible?

SOREA ha implementat a les depuradores de Sitges i Vilanova la cogeneració d’energia a partir del biogàs que es produeix en el procés de digestió de fangs de la pròpia planta. D’aquesta manera s’ha aconseguit que pràcticament el 50% de l’energia que consumeixen ambdues depuradores sigui auto generada. Un altre exemple de cogeneració d’energia el trobem al dipòsit de l’Adela, on s’hi van instal·lar dues turbines per generar els 204,75kW diaris que necessiten les 90 lluminàries de la Urbanització Santa Bàrbara.

Una altra mesura d’economia circular que s’aplica és el reaprofitament de sorres de les excavacions extretes en diverses obres de canalització a la via pública, que permeten generar menys residus, redueixen l’impacte paisatgístic i contribueixen a la reducció de les emissions de CO2.

D’altra banda, SOREA ha engegat el projecte d’implantació del cotxe 100% sostenible a la seva flota de vehicles. Després del primer any d’implantació ja disposa d’un 20% de la flota sostenible, el que permet una reducció anual del consum de combustible dièsel d’aproximadament 30.000 litres, i la reducció de les emissions de CO2 en 75 tones anuals.

A més utilitzem tecnologies capdavanteres per a la detecció de fuites, com imatges per satèl·lit o l’idroloc (sistema de detecció a través d’injecció de gas heli a la xarxa), combinades amb sistemes tradicionals com són els mètodes de detecció acústica, la sectorització de la xarxa, el control de cabals mínims nocturns i aigua subministrada i el control de pressions a la xarxa l’aigua.

Hi ha alguna tecnologia on SOREA aporta un valor afegit significatiu al servei?

Des de SOREA posem a disposició dels usuaris la tecnologia, els processos i l’experiència per garantir la millor qualitat i eficiència en la gestió del cicle de l’aigua.

Si hagués de destacar alguna tecnologia probablement seria la gestió avançada del clavegueram. Consisteix en una metodologia per decidir quan, com i on netejar la xarxa de clavegueram, amb una inversió ajustada a la realitat, controlant al màxim els riscos socials i mediambientals i optimitzant les inversions dels actius.

Gràcies a una potent plataforma tecnològica, el sistema permet la gestió completa de totes les actuacions de camp (recollida de dades, gestió d’ordres de treball, etc.) mitjançant una aplicació mòbil implementada sobre dispositius tablet, així com l’accés web amb la informació de les xarxes disponible sempre digitalment i la generació automàtica d’informes i indicadors.

Aquest sistema redueix un 70% l’emissió de gasos, augmenta un 30% l’eficiència servei i redueix en un 50% els riscos per episodis correctius.

A més, hem dut a terme la conversió a dual fuel (gasoil i gas natural comprimit) dels camions de neteja de la xarxa de clavegueram. Aquesta conversió ha comportat al 2017 una reducció d’un 8% en el consum de gasoil i d’un 20% en les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Hi ha algun altre aspecte que diferenciï la gestió de SOREA en relació al medi ambient?

Sí, a la companyia treballem molt els aspectes d’educació ambiental amb els nostres grups de relació, especialment amb els joves. Disposem d’un programa educatiu per a escolars d’educació primària que anomenem Aqualogia. L’objectiu d’aquest programa és endinsar els infants en el coneixement de l’aigua al seu municipi, mitjançant recursos educatius digitals i interactius. També organitzem visites a les instal·lacions que gestionem per acostar el cicle integral de l’aigua a totes aquelles persones que tinguin interès a conèixe’l.


SOREA
TELÈFON D’ATENCIÓ AL CLIENT: 902 250 070
TELÈFON D’INCIDÈNCIES: 900 304 070
www.sorea.cat