CAMPUS ACADÈMIA, un centre flexible per preparar qualsevol estudi

Assolir qualsevol nivell d’estudis ara és possible, si un hi posa ganes i treballa. CAMPUS ACADÈMIA de Vilanova i la Geltrú, ajuda a aconseguir aquest objectiu. Està especialitzat en classes de reforç escolar i en cursos per preparar les proves d’accés a la universitat, als cicles formatius i al graduat en ESO. A través de les seves sessions resol dubtes, treballa hàbits d’estudi i, sobretot, forma els alumnes perquè dominin bé l’assignatura. «Això els permet guanyar seguretat», explica la seva directora, Yolanda Olaria, que afegeix que, a mesura que els estudiants van aprovant, encara es motiven més i tenen més ganes de superar-se.

Un dels avantatges del centre és que compta amb un equip docent amb estudis universitaris que està especialitzat en diferents matèries. «Això permet que durant les classes es treballin coneixements molt específics, se’n reforcin d’altres i, fins i tot, hi hagi l’oportunitat d’ampliar la matèria», apunta Olaria fent referència als estudiants de batxillerat i universitat. Tots els mestres i professors tenen una àmplia experiència en la formació i el monitoratge infantil i juvenil, com també en la preparació d’estudis superiors. Quan treballen amb alumnes de primària o ESO posen èmfasi en ensenyar hàbits d’aprenentatge i tècniques d’estudi per tal d’aconseguir que els alumnes assoleixin l’èxit acadèmic i personal. Són molts els alumnes que, per circumstàncies diverses, se’ls fa difícil l’aprenentatge, a CAMPUS ACADÈMIA els faciliten i els acompanyen en aquest procés.

El centre pluridisciplinari CAMPUS ACADÈMIA té més de 20 anys d’experiència en el món de la formació. Destaca per ser flexible, ja que s’adapta a les demandes dels seus alumnes i organitza les classes en funció de les seves necessitats. Com comenta Yolanda Olaria, cada cop que ve un alumne nou, sobretot de primària, el primer que se li fa és una prova per saber el seu nivell i conèixer quines assignatures i habilitats s’han de potenciar. Després es fa una reunió informativa amb els pares i es parla amb l’escola per treballar en paral·lel en la seva formació. D’aquesta manera, «l’estudiant veu que la feina que fa es valora i es fa per alguna raó».

Cursos de preparació per a tot tipus de proves d’accés

A l’Avinguda Garraf núm. 1 també es fan cursos anuals per preparar les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys, a la Selectivitat, als cicles formatius de grau mitjà i grau superior i al graduat en ESO. En aquests programes, s’ofereixen totes les matèries específiques i es potencien uns aspectes o uns altres depenent del tipus d’examen. «L’experiència dels professors en aquest camp permet saber què és el que més es valora en cada prova», explica Olaria i posa com a exemple la importància de tenir habilitats en la comprensió lectora i en saber redactar. En aquest procés d’aprenentatge, el centre posa a l’abast dels alumnes tot el material i els fa avaluacions trimestrals per fer-ne un seguiment.

Cicles de Formació Professional on-line

El setembre de l’any passat, el centre de formació CAMPUS ACADÈMIA va signar un conveni de col·laboració amb l’escola CEDESCA, centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament, el qual es va establir en el marc de l’oficialitat de l’ensenyament homologat per impartir CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR de dues famílies professionals: Sanitat i Serveis Socials a la Comunitat.

Els Cicles de Grau Mitjà que s’imparteixen són:
– CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria.
– CFGM Emergències Sanitàries.
– CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència.

I els Cicles de Grau Superior són:
– CFGS Documentació i Administració Sanitàries.
– CFGS Dietètica.
– CFGS Integració Social.

Aquesta formació garanteix un nombre il·limitat de places, facilitant així l’accés a qualsevol alumne sempre que disposi d’una de les titulacions requerides o la prova d’accés a cicles de Grau Mitjà o Grau Superior amb una nota de 5. També s’ofereix la possibilitat de convalidar assignatures sempre i que s’adeqüin al pla d’estudis corresponent.

L’espai d’ensenyament CAMPUS ACADÈMIA ofereix classes per a estudiants de qualsevol etapa de formació, des de l’obligatòria fins a la postobligatòria. Sessions 100% personalitzades que tenen com a objectiu treballar aquells aspectes que cadascú vol potenciar. A més, fa un seguiment de l’alumnat a través del curs i es convoquen reunions puntuals amb alumnes i famílies per parlar de la seva evolució. Com explica la seva directora: «Al Campus oferim un tracte de proximitat i treballem amb il·lusió, perquè cada dia sigui un pas més cap a l’enriquiment personal i el progrés acadèmic dels nostres alumnes».

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web https://campusacademiavila.wixsite.com/campusacademia on també s’hi pot trobar informació sobre els cursos d’idiomes que ofereix el centre.

 


CAMPUS ACADÈMIA
Av. Garraf, 1
08800 Vilanova i la Geltrú
Teléfono: 938936570
campusacademiavila.wixsite.com
Facebook


CAMPUS ACADÈMIA


CAMPUS ACADÈMIA


CAMPUS ACADÈMIA


CAMPUS ACADÈMIA


CAMPUS ACADÈMIA


CAMPUS ACADÈMIA


CAMPUS ACADÈMIA