Les urbanitzacions de Canyelles es posen al dia per cohesionar i dotar d’equipaments el municipi

El procés urbanístic de Les Palmeres permetrà impulsar el projecte de la Casa de la Natura en una masia històrica que obre un ventall de possibilitats en l’àmbit del medi ambient i la natura.

Posar en ordre l’urbanisme de Canyelles és un dels reptes més importants del municipi a curt i mig termini. En aquest mandat, el govern local ha invertit molts esforços en avançar en els processos urbanístics perquè una dels objectius és legalitzar els nuclis residencials i dotar tots els sectors dels serveis necessaris. Un dels processos més avançats és el de la urbanització de Les Palmeres, on ara s’ha començat a instal·lat ja l’enllumenat públic. L’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, ha destacat les dificultats que suposen aquests processos, però ha defensat la necessitat i les oportunitats que genera la legalització dels nuclis residencials: “s’obren oportunitats per al municipi i formen part del projecte de cohesió social, un dels gran valors de Canyelles que es mostra setmana a setmana gràcies a les activitats de les entitats i la gent del poble”.

La situació econòmica de les famílies és un dels aspectes que més marca el disseny d’aquests processos urbanístics: “hem volgut tenir en compte les realitats familiars per adaptar-nos a cada situació. S’ha volgut en tot moment facilitar el pagament de quotes urbanístiques i s’han fet projectes per fases i amb quotes baixes”, explica l’alcaldessa de Canyelles.

Les actuacions a les urbanitzacions també obren oportunitats econòmiques al municipi. Un dels exemples és la posada de La Casa de la Natura, que suposarà la rehabilitació de la històrica masia Cal Ferrer de Llacunalba. En aquests moments, s’estan fent reunions i trobades amb entitats culturals i de defensa de la natural del municipi per tal de definir què ha d’acollir aquest espai.

I mentre el procés urbanístic de Les Palmeres tanca la seva primera fase, Canyelles ha començat a refer el projecte de reparcel·lació de Vora Sitges per posar en marxa unes obres que es van haver d’aturar fa dos mandats per la crisi econòmica.

En aquesta línia, Rosa Huguet explica que el govern municipal està ultimant el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, un full de ruta que permetrà controlar el creixement demogràfic de Canyelles i protegir l’entorn natural, com un dels grans actius del municipi. I és que Canyelles compta amb una important dispersió de la població en un total d’onze urbanitzacions. L’objectiu del govern és aprovar el document al gener.


Ajuntament de Canyelles
Àrea d’Urbanisme
urbanisme@canyelles.cat