Els Franciscans de Vilanova: a l’avantguarda de la innovació en l’ensenyament

Fundat el 1964 per l’orde dels Frares Franciscans de Catalunya, el col·legi Sant Bonaventura de Vilanova a primera vista crida l’atenció per la grandiositat de les seves instal·lacions: un recinte amb una extensió de 50.746 m2, dos camps de futbol, una pista d’atletisme, dues pistes de bàsquet descobertes, un pavelló poliesportiu cobert, una sala d’actes, quatre pinedes, dos patis interiors, un gimnàs i un parc infantil. A més de destacar per les seves instal·lacions, els Franciscans es diferencien pel fet de ser una escola innovadora que any rere any aposta per mètodes pedagògics nous. Aquest any el Departament d’Ensenyament ha reconegut com a pla d’innovació el pla Saber, Emprendre, Créixer: tot educant per a la vida iniciat el curs 2014-2015, que és un dels reclams de les famílies.

“La nostra filosofia és l’eclecticisme, seleccionem què podem aplicar d’un mètode pedagògic per a la innovació en el nostre projecte educatiu.”Xavier Soler, director

– Què us fa diferents de la resta d’escoles concertades de Vilanova?

Xavier Soler, director: les famílies valoren molt els espais exteriors, que no els té cap altre centre concertat a Vilanova. Sent conscients d’això hem volgut potenciar l’aprenentatge del nostre alumnat fora de l’aula amb diferents activitats. Més enllà d’aquests espais exteriors, el Pla Pastoral i la Cultura Ecològica és la part més autèntica i diferencial. Tenim el pla Saber, Emprendre, Créixer: tot educant per a la vida, que el vam posar en marxa el curs 2014-2015 i aquest curs el Departament d’Ensenyament l’ha reconegut com a pla d’innovació.

– Quines activitats feu fora de l’aula?
Dolors Garcia, subdirectora i secretària acadèmica: fem el taller d’orientació i brúixoles a l’hora de medi, un treball d’autoconfiança en parelles d’alumnes, on un guia l’altre. És una gimcana que han preparat els alumnes de sisè de primària per als de quart. Una cursa d’orientació amb què expliquen tot el treball de tecnologia sostenible que han estat treballant i que ensenyen als companys de quart. També fem expressió oral, teatre o matemàtiques.

Xavier Soler: a les assignatures de llengua a secundària hi ha tot el treball de la descripció dels espais físics. Els alumnes treballen l’expressió escrita i l’escriptura creativa a partir de captar imatges i distribuir-les al desenvolupament, nus i desenllaç. Volem que sigui transversal i per això ho hem inclòs com una línia d’innovació en totes les programacions del centre.

– Quines són les novetats que teniu aquest curs?

Xavier: hem iniciat tota la part del plurilingüisme orientat a activitats d’intercomprensió en llengües romàniques des de les àrees de català i castellà. Aquestes activitats consisteixen a treballar sobre les actituds dels alumnes, en el sentit que podem activar els coneixements passius de les llengües romàniques tenint el coneixement del català i del castellà. Per exemple, poso un text d’italià o occità a secundària o cursos alts de primària, i a través d’una activitat dirigida, els alumnes poden ser capaços de captar les transferències i similituds d’una llengua, català o castellà, i entendre el text. El Departament d’Ensenyament lliga activitats plurilingües al català, el castellà i l’anglès. La diferència que posem nosaltres és que ho lliguem amb altres llengües romàniques, perquè creiem que això s’ha de fer transversalment.

– Us definiríeu com una escola innovadora?
Xavier: creiem que sí. El projecte d’innovació el vam presentar el 2014-2015, com he dit anteriorment, encara ens falta un recorregut per poder dir que està establert a tota l’escola, però les famílies ho valoren molt positivament. És un projecte que s’ajusta a les exigències de l’educació actual i un dels principals incentius per a les famílies. Tradicionalment ens hem caracteritzat perquè l’alumnat surti ben preparat. Ara l’educació ha fet un canvi molt gran i més que valorar els coneixements, hem de valorar les competències, què és el que sabem fer. Per això utilitzem mètodes pedagògics diferents als de sempre, per exemple amb les matemàtiques o amb les llengües. La nostra filosofia és l’eclecticisme, és a dir, no seguir fil per randa mètodes pedagògics, sinó seleccionar què podem aplicar d’un mètode concret al nostre projecte educatiu.

Sílvia Serra, cap d’estudis d’Educació Primària i Infantil: en les matemàtiques implementem mètodes alternatius per arribar al màxim d’alumnes possible. Fem unes matemàtiques més manipulatives, en treball cooperatiu i amb materials que els permetin veure que allò que estan fent en paper es pugui traspassar a la realitat i al revés.

Xavier: pel que fa a les llengües, en el projecte multilingüe treballem el català, el castellà, l’anglès i el francès. L’anglès és present en altres assignatures, com en les ciències, des de primer de primària fins a quart d’ESO, o en educació física de primària. El francès ja s’ensenya com a segona llengua estrangera a primària i continua a secundària.

– Com a educadors i escola, quins són els vostres objectius?

Xavier: intentem anar adaptant-nos a les necessitats de l’educació del moment i ensenyar els valors que són autènticament franciscans i propis del centre, com la pau, la fraternitat, la solidaritat, l’emprenedoria, la reflexió, la responsabilitat, la positivitat o l’esforç.
Andreu Roig, cap d’estudis d’ESO: tenim un arbre que nosaltres anomenem perfil de sortida de l’alumnat, que és com volem nosaltres que surtin els alumnes que han estudiat aquí.

Xavier: aquest arbre té tres branques, que són els tres àmbits des d’on treballem. Una branca és la del saber, que serien els coneixements lingüístics o logicomatemàtics; una altra branca és la social, que vindrien a ser els coneixements en emprendre, pensar i comunicar-se; i finalment la dimensió humana i espiritual, on hi ha valors com la pau o la fraternitat.


Col·legi Sant Bonaventura
Pl. Franciscans, 4
08800 Vilanova i la Geltrú  (Barcelona)
Telèfon: (+34) 93 810 65 11
colegi@santbonaventura.cat
http://santbonaventura.cat/