L’Escola Pia Vilanova ofereix una proposta educativa de P3 fins a Batxillerat i FP

A l’Escola Pia Vilanova treballem per una formació integral de la persona acompanyant els infants i joves en el seu creixement personal i acadèmic tot oferint una proposta educativa completa de P3 fins a Batxillerat i FP.

A l’Escola Pia apostem per la qualitat i l’excel·lència al servei de la cohesió social i per a això, hem adequat la nostra manera d’ensenyar per donar resposta a les necessitats actuals, formant persones íntegres, compromeses en la millora de la societat, responsables i capacitades per construir projectes de vida consistents.

Estem immersos en una transformació pedagògica amb l’aplicació del projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula, SUMMEM: treballem a partir de metodologies que potencien l’aprenentatge significatiu, construït sobre els coneixements previs, que parteixen d’interessos de l’alumnat i amb un aprenentatge cooperatiu. Un projecte exigent que comporta una formació dels docents de més de 4 anys i amb acompanyament i suport per part de la Universitat de Vic.

Som una escola plurilingüe on l’anglès és present des de P3 a través d’activitats diverses com els contes, el joc, la música,… Compartim propostes educatives amb escoles d’arreu d’Europa i a ESO tenim com optativa llengua francesa.

Potenciem una escola propera i familiar, on el contacte amb el docent és diari fins els 7-8 anys i on l’alumne és el centre de l’aprenentatge. El seguiment personalitzat de l’alumne és un dels eixos bàsics per atendre la singularitat de cadascú. Junts, alumnat, família i Escola construïm un projecte compartit. Atenem la diversitat coneixedors que cada persona aprèn a un ritme diferent. L’equip del Departament Psicopedagògic i d’Orientació dóna suport a l’alumnat, les famílies, l’equip docent i els professionals externs.

A la nostra escola, l’educació en valors és fonamental per a la bona convivència i la construcció de la pròpia personalitat. Alhora treballem les dimensions interior, emocional i social a totes les etapes per tal de capacitar l’alumnat per viure de manera plena a la societat i ajudar-lo a assumir la responsabilitat de construir un entorn millor.

A Catalunya formem part d’un grup, Escola Pia Catalunya, amb 20 escoles unides per un projecte pedagògic comú al servei de 20.000 alumnes. Ens identifiquem com Escola Catalana, inclusiva, amb una filosofia humanista que creu en les persones, una escola cristiana per a tothom i oberta al món.


ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ
Rambla de Salvador Samà, 114-116
08800 Vilanova i la Geltrú  (Barcelona)
Telèfon: (+34) 938 150 875
vilanova.escolapia.cat
https://vilanova.escolapia.cat/