CAMPUS ACADÈMIA, més de vint anys formant persones

Fa més de 20 anys que Campus Acadèmia de Vilanova i la Geltrú està en el món de la formació. Per les seves aules han passat, i continuen passant, molts alumnes de totes les edats i de diferents punts de la comarca, per fer classes de reforç, preparar-se per les proves d’accés a la universitat, els cicles formatius o el graduat en ESO. “Assolir qualsevol nivell d’estudis és possible, si un hi posa ganes i treballa”, afirma el coordinador pedagògic David Gallardo, coresponsable de Campus Acadèmia des dels seus inicis.

Professionalitat

Campus Acadèmia destaca per ser un centre flexible, ja que s’adapta a les demandes dels seus alumnes i organitza les classes en funció de les seves necessitats. Les classes poden ser en grup o individuals i es fan des d’alumnes de la primària fins a classes específiques per a adults. Es fan sessions 100% personalitzades, per alumnes de totes les edats i de qualsevol nivell, que tenen com a objectiu treballar aquells aspectes que cadascú vol potenciar. A més, es fa un seguiment de l’alumnat a través del curs i es convoquen reunions puntuals amb alumnes i famílies per parlar de la seva evolució.

El centre té un equip docent amb estudis universitaris, amb anys d’experiència, que està especialitzat en diferents matèries. S’imparteixen classes de reforç escolar i diferents idiomes: anglès, francès, alemany i català i castellà per estrangers. Així com també es fan cursos anuals per preparar les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys, a la Selectivitat, als cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, al graduat en ESO i a les PAP. En aquests programes s’ofereixen totes les matèries específiques i es potencien uns aspectes o uns altres depenent del tipus d’examen. Durant aquest procés d’aprenentatge el centre posa a l’abast dels alumnes tot el material i els fa avaluacions trimestrals per fer-ne un seguiment.

El centre compta amb el suport especialitzat de logopèdia i psicopedagogia, per “donar suport als alumnes que tinguin problemes o trastorns de l’aprenentatge” afirma Gallardo. El servei també està enfocat a alumnes i pares que tinguin qualsevol problema o dubte relacionat amb el desenvolupament de la infància i l’adolescència, ja siguin problemes personals del propi individu, problemes amb l’entorn o amb l’orientació acadèmica.

Cicles de formació professional on-line

A més dels cursos presencials, Campus Acadèmia també dona l’opció als alumnes de cursar cicles de Formació Professional on-line. Des de fa tres anys el centre té un conveni amb l’escola CEDESCA, centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament, per impartir Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de dues branques professionals: Sanitat i Serveis Socials a la Comunitat. Com diu Gallardo, “el gran avantatge que té tenir aquest conveni és que els alumnes no s’han de desplaçar a Barcelona i el seguiment dels estudis és molt personalitzat, així com les pràctiques es fan igualment a qualsevol centre de la comarca”.

D’aquesta manera els que ho desitgin poden fer:

 • Cursos de Grau Mitjà:
  • Cures Auxiliars d’Infermeria
  • Tècnic en Emergències Sanitàries
  • Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència.
 • Cicles de Grau Superior:
  • Tècnic Superior en Integració Social
  • Tècnic en Documentació i Administració Sanitàries,
  • Tècnic en Dietètica i el d’Integració Social.

Tècniques d’estudi

El centre també ofereix als alumnes tècniques per estudiar efectivament. Els professionals de Campus Acadèmia els ensenyen com dissenyar un pla d’estudi, a organitzar el temps de què disposen, la quantitat de tasques a fer, quines formes d’estudiar més òptimes i quant de temps invertir en cada tasca. En el marc d’aquest servei s’inclou, per exemple, l’assessorament del Treball de Recerca, com poden ser correccions, ordenació, etc.

Aquest any el centre ha renovat la seva imatge corporativa, aprofitant que s’ha fet una nova pàgina web, ja que es vol estar més en contacte amb l’estudiant. En la web hi ha un canal de notícies on fer un seguiment dels tràmits oficials que han de fer els alumnes i on es poden preguntar dubtes relacionats amb els diferents cursos que es poden fer.

Més de 20 anys en el sector avalen Campus Acadèmia, amb una ràtio molt alta d’alumnes aprovats. Qualitat, claredat i motivació són les bases de la formació d’aquest centre. L’empatia, la forma de comunicar fàcil i els coneixements de les àrees en les quals formen, els porten a aconseguir grans resultats. Tal com explica el seu responsable pedagògic: “Al Campus oferim un tracte de proximitat i treballem amb il·lusió, perquè cada dia sigui un pas més cap a l’enriquiment personal i el progrés acadèmic dels nostres alumnes”.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web  http://www.campusacademiavilanova.com


CAMPUS ACADÈMIA
Av. Garraf, 1
08800 Vilanova i la Geltrú
Teléfono: 938936570


CAMPUS ACADÈMIA


CAMPUS ACADÈMIA


CAMPUS ACADÈMIA


CAMPUS ACADÈMIA


CAMPUS ACADÈMIA