Nova línia d’ajuts per a ampliar la Borsa d’habitatges de lloguer del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

L’any 2006, el Consell Comarcal va crear la Borsa d’Habitatge de Lloguer. En els seus inicis aquesta borsa va néixer com a borsa de lloguer jove per a facilitar l’emancipació dels joves i, amb el pas dels anys, ha evolucionat tal i com la coneixem avui dia: un servei gratuït que té l’objectiu de facilitar a les persones, independentment de la seva edat, l’accés a un habitatge de lloguer.

És important informar-se abans d’iniciar cap procés

Més enllà de la borsa de lloguer, el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal existeix per a informar i orientar qualsevol persona, ja sigui llogater o propietari, en tot el referent a l’accés a l’habitatge. Tal i com destaca el Cap del Servei, Joan Rodriguez, el més important és que la gent tingui clar quins són els seus drets i els seus deures en aquesta qüestió i que estiguin ben informats abans de tirar endavant qualsevol gestió sempre amb l’objectiu de seguir unes bones pràctiques. Així, des del Servei d’Habitatge, a diari tenen les portes obertes per atendre consultes o dubtes dels ciutadans.

Com funciona la Borsa de lloguer

La borsa d’habitatges de lloguer del Consell Comarcal atorga un seguit d’avantatges tant a llogaters com a propietaris. La primera i més important de totes, destaca Rodriguez, és la d’assegurar-se que les coses s’estan fent bé i tal i com marca la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) per evitar possibles ensurts més endavant.

La borsa de lloguer del Consell Comarcal compta amb habitatges a 25 dels 27 municipis de l’Alt Penedès, això és així perquè Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia ja disposen del seu propi servei. Per tant, els usuaris poden optar a pisos o cases de la resta de poblacions de la comarca. En aquest model no es disposa de requisits estrictes, qualsevol persona pot inscriure’s a la borsa i, a diferència dels habitatges de protecció oficial, aquest servei no ofereix un habitatge per ordre d’arribada dels candidats sinó que s’estudia cada cas concret i es mira que l’habitatge sigui l’apropiat per a cada sol·licitant tenint en compte les preferències d’ubicació, el nombre de membres de la familia i els ingressos dels pagadors, entre altres característiques. Els usuaris han de tenir present que les sol·licituds caduquen al cap de 6 mesos, per tant, és convenient estar pendents i renovar la inscripció en el cas de seguir interessats.

Els preus del lloguer són variables en funció del tipus i dimensions de l’habitatge però mai superaran els 500 euros. Les vivendes passen una revisió prèvia per assegurar que es troben en bon estat i a punt per a ser ocupades i que compleixen les condicions legals i administratives. Entre els avantatges dels que es beneficien els usuaris està una assegurança de la llar gratuïta i de suport jurídic.

Nova línia d’ajuts

De la mateixa manera que existeixen ajuts econòmics de la Generalitat per a llogaters, el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal posa a l’abast dels propietaris una nova línia d’ajuts gràcies al suport de la Diputació de Barcelona per a incentivar i facilitar que més habitatges es posin a lloguer a la Borsa d’habitatge i, així, poder respondre a l’alta demanda que té el servei.

L’ajuda és de 500 euros i la pot sol·licitar qualsevol propietari que posi el seu pis o casa disposició de la borsa de lloguer. La finalitat d’aquests diners és ajudar el propietari a adequar l’habitage tant física com legalment per a l’entrada dels llogaters. Enguany aquest ajut es pot sol·licitar fins el dia 15 de desembre.

La mitjana d’habitatges per any que es lloguen a través de la borsa d’habitatge de lloguer és de 50. En l’actualitat s’han comptabilitzat al voltant de 200 llars amb un contracte de lloguer en vigor i s’han fet un total de 500 contractes des que es va iniciar el servei.

Per a demanar assessorament al Servei d’Habitatge o inscriure’s en la Borsa de Lloguer es pot consultar la página web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès www.ccapenedes.cat , trucar al telèfon 938 900 000 o dirigir-se personalment a les oficines del c/ Hermenegild Clascar 1-3 de Vilafranca del Penedès.


CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
C. Hermenegild Clascar 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 900 000

http://www.ccapenedes.cat/


Consell Comarcal de l’Alt Penedès