SERRAN i MORA arquitectes, especialistes en rehabilitació sostenible

SERRAN i MORA és un estudi d’arquitectura amb més de 10 anys d’experiència professional i especialitzat en la rehabilitació sostenible del parc edificat.

Els nostres projectes es caracteritzen per aconseguir un disseny arquitectònic de qualitat amb una sensibilitat especial per la conservació del patrimoni existent i de la tradició constructiva, el màxim respecte per l’entorn urbà on s’implanta l’edifici, el coneixement profund de les tècniques constructives i la integració de l’eficiència energètica i els processos sostenibles. El nostre principal objectiu és ReHabitar, és a dir, recuperar la funció perduda o malmesa de l’edifici i millorar les condicions de vida dels seus habitants buscant l’equilibri entre els aspectes tècnics, la preservació dels valors patrimonials i l’eficiència energètica.

Els serveis d’arquitectura que oferim inclouen el disseny, la construcció i la rehabilitació integral d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars d’habitatges, les reformes interiors, les rehabilitacions energètiques, la redacció d’informes ITE i la tramitació de tot tipus de documentació legal (informes tècnics, certificats, valoracions).

Un dels últims treballs que hem realitzat consisteix en el canvi d’ús d’un local, destinat a centre de salut per a la primera infància, per a la seva transformació en un habitatge. Un canvi d’ús no és una simple reforma interior, ja que molts dels requisits normatius que ha d’assolir el nou habitatge són equiparables als d’un habitatge d’obra nova. Alguns dels més restrictius, que en moltes ocasions poden fer que la transformació resulti inviable, són els que fan referència a les condicions mínimes d’habitabilitat i d’accessibilitat de l’habitatge, que garanteixen a les persones amb mobilitat reduïda l’accés i la utilització autònoma de (com a mínim) l’espai d’ús comú, la dotació higiènica i l’equip de cuina.

En aquest cas, el nou habitatge fruit de la reforma es desenvolupa únicament en el nivell de Planta Baixa. L’estratègia perquè l’habitatge sigui energèticament més eficient es basa en treballar, principalment, els sistemes passius com són l’organització del programa funcional per afavorir la ventilació creuada (distribució mitjançant un estar-menjador-cuina en forma d’únic espai transversal que comunica la façana principal amb el pati interior), un bon aïllament tèrmic de l’envolupant (substitució de l’envidriament existent de les fusteries exteriors de fusta mitjançant un doble vidre baix emissiu amb cambra d’aire intermèdia, col·locació d’un extradossat autoportant per l’interior mitjançant plaques de guix laminat amb aïllament tèrmic i acústic de llana mineral) i una bona gestió, per part de l’usuari, dels guanys i pèrdues de calor. L’habitatge disposa, també, de dues habitacions dobles independitzables (o no) mitjançant grans portes corredisses i una cambra higiènica.

A SERRAN i MORA pensem, sincerament, que la rehabilitació permet millorar la eficiència i la qualitat de vida dels ciutadans i regenerar la imatge, la convivència i la cohesió social dels barris, pobles i ciutats, facilitant l’accés a un habitatge digne. Rehabilitar amb criteris de sostenibilitat un edifici d’habitatges suposa, a més, un estalvi energètic d’aproximadament un 60% enfront de la construcció d’un edifici nou.


SERRAN i MORA arquitectes

Josep Coroleu 9, 3r 3a
08800 Vilanova i la Geltrú
677 49 37 84 | 636 23 45 66
sim@serranimora.com
www.serranimora.com

Canvi d’ús d’un local per a la seva transformació en habitatge. Adrià Goula Photo.